Bwlchderwin

Oddi ar Cof y Cwmwd
(Ailgyfeiriad oddi wrth Bwlch Derwin)
Jump to navigation Jump to search

Ardal wasgaredig yw Bwlchderwin ar ffordd Clynnog Fawr wedi dringo Allt y Pant [1] o Bant-glas. Nid oes yma'r fath beth â chlwstwr o dai ond bu yma gapel yn un pen, ysgol Eglwysig sef Ysgol Ynys-yr-arch[2] yn y pen arall a siop mewn gwahanol dai ar wahanol adegau.

Rhai murddunod yn yr ardal ym 1870[golygu]

Felog Bach, Yr Ochr, Tanychwarel, Y Foel, Cae'r Bwlch, Foel Fechan, Murforwyn Bach (dau dŷ), Pen Isa'r Mynydd, Cefn White, Maes Du, Stabl Goch, Cae Hir (tri thŷ), Cae Mwynan, Cae Crin, Cors-y-wlad (dau dŷ).[3]

Tai/Tyddynnod/Ffermydd yr ardal o tua 1870-1981[golygu]

Braich-y-foel; (Cofiai R. Gordon Williams "wyth o ddynion yn torri'r ffridd wrth y ffordd gyda phladuriau, y naill yn dilyn y llall gyda'r un rhythm yn eu pladurio, ac yn aros weithiau i roi min ar eu pladuriau gyda'r pren stric a'r saim a'r graean."[4]

 • Tanychwarel;
 • Terfynau;
 • Derwyn Uchaf (Deuai Griffith Powell â'i gi gydag ef i'r Capel bob amser.);
 • Tan'rallt; (roedd siop yn y tŷ hwn, pan oedd Sion Owen a Gwen ei wraig yno tua throad y ganrif ddiwethaf)[5]
 • Plas Du;
 • Ty'n-y-coed;
 • Rhwngyddwyffordd;
 • Muryforwyn;
 • Gyfelog Ucha (ger Capel Bwlchderwin (MC));
 • Baron Hill;
 • Ty'n-Gors;
 • Ty Newydd;
 • Garreg Wen;
 • Pen Isa'r Mynydd;
 • Ynys-yr-Arch;
 • Llwyngwanadl Ucha;
 • Llwyngwanadl Isa;
 • Ty Glas;
 • Y Gors;
 • Cors-y-wlad (pedwar tŷ ar un adeg).

Nid yw Gyfelog (ger yr ysgol) ar y rhestr hon. Yma y cartrefai J.R. Owen. Meddai R. Gordon Williams amdano: ...Ato fo yr âi pawb am gyngor neu i lenwi ffurflen ac roedd yn englynwr da iawn. Y fo luniodd yr englyn a gyfrifid yn un o'r englynion cofffa gorau. Englyn ydyw i dri o blant Nant Cwmbran a fu farw yn agos at ei gilydd:

                   Marwolaeth Mair a Willie, - a Rhisiart
                     Wna i reswm dewi,
                    Ond ffydd ddichon fodloni,
                    A gweld trefn mewn galw tri.

Bu'n ddiacon ffyddlon ym Mwlchderwin am 67 mlynedd, ac yn gynghorydd gweithgar tros ei ardal am flynyddoedd ar Gyngor Gwyrfai..."

Yr enw[golygu]

Ar rai mapiau Ordnans ac mewn ambell i le arall, ceir yr enw "Bwlch Derwydd" ond mae hyn yn anghywir.

i'w barhau

Cyfeiriadau[golygu]

 1. Fe'i henwir gan R. Gordon Williams yn ei Atgofion Plentyndod, Darlith Flynyddol Llyfrgell Pen-y-groes, 1983-84.
 2. Atgofion Plentyndod tud.8-16 ac 19-22.
 3. O. Roger Owen, O Ben Moel Derwin, (Pen-y-groes, 1981)
 4. tud.29 O Ben Moel Derwin
 5. O. Roger Owen, O Ben Moel Derwin, (Pen-y-groes, 1981), t.80