Arweinyddion Band Trefor

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Dyma restr o arweinyddion Band / Seindorf Trefor o'r cychwyn cyntaf un ym 1863 hyd heddiw (Ebrill 2020), a'r blynyddoedd y buont wrthi.


JAMES COOKE a JOSEPH SHARPE

1863 - 1882 (?)

19 mlynedd


HUGH EVANS, Dafarn Newydd

1890 - 1893

3 blynedd


HUGH COOKE

1894 - 1907 (?)

13 blynedd


JOHN WILLIAM ANTILL

1907 - 1925

18 mlynedd


HUGH WILLIAMS

1925 - 1948 / 1950 - 1951 / 1954

27 mlynedd


OWEN ROBERTS

1952 - 1953

2 flynedd


GWILYM OWEN

1956 -1961

6 blynedd


EVAN PHILLIP HUGHES

1949

1962 - 1965

1966 - 1969

7 mlynedd


GERAINT JONES

1969 - 2024

55 mlynedd


Cyfeiriadau