Pob lòg cyhoeddus

Jump to navigation Jump to search

Mae pob cofnod yn holl logiau Cof y Cwmwd wedi cael eu rhestru yma. Gallwch weld chwiliad mwy penodol trwy ddewis y math o lòg, enw'r defnyddiwr, neu'r dudalen benodedig. Sylwer bod llythrennau mawr neu fach o bwys i'r chwiliad.

Logiau
(diweddaraf | cynharaf) Dangos (y 50 mwy diweddar. | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 15:13, 4 Hydref 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Y Cryshar (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd "Y Cryshar" yn anghenfil enfawr o adeilad yn '''Chwarel yr Eifl''' ac mae ei furiau concrid enfawr a'r waliau cynnal a oedd y tu ôl iddo i'w gweld...')
 • 17:26, 21 Medi 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Wynford Ellis Owen (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Actor a chyfarwyddwr, ac yn ddiweddarach Prif Weithredwr Cyngor Cymu ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, yw Wynford Ellis Owen (ganwyd 22 Ionawr 1948). Bu'n...')
 • 17:00, 21 Medi 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Pont Afon (islaw'r Swyddfa Bost) (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Gweler '''Pont Ffordd yr Eifl'''.')
 • 15:33, 3 Medi 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Ynys yr Arch (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Fferm yw '''Ynys yr Arch''' yn rhan uchaf plwyf Clynnog, yn ardal Bwlchderwin. Cysylltir ei henw anghyffredin â chwedl am Feuno Sant (gweler Chwedl Ynys...')
 • 15:12, 3 Medi 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Bryn Eisteddfod (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae '''Bryn Eisteddfod''' yn dŷ sylweddol ar gyrion pentref Clynnog ar y ffordd gefn sy'n mynd heibio i Gapel Ebeneser a'r Ysgoldy i gyfeiriad Aberdesach...')
 • 14:22, 26 Mehefin 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Eisteddfod Aelhaearn (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae '''Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn''' yn cael ei chynnal ers nifer o ddegawdau bellach. Fe'i cynhelir fel rheol ddiwedd mis Tachwedd. Am flynyddoedd fe...')
 • 18:47, 25 Mehefin 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Anne Elizabeth Williams (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae '''Dr Anne Elizabeth Williams''' yn awdur sydd wedi arbenigo ym maes Meddyginiaethau Gwerin Cymreig. Fe'i magwyd yn Llangybi Stesion, lle roedd ei rh...')
 • 17:19, 23 Mehefin 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Marian Elias Roberts (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda ''''Marian Elias Roberts''' yw Ysgrifennydd gweithgar Canolfan Hanes Uwchgwyrfai ers ei sefydlu yn 2006 ac yn ogystal mae'n awdur ac yn un o bennaf hyrwydd...')
 • 17:07, 23 Mehefin 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Parti Min-y-Môr (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Parti canu ac adloniant a ffurfiwyd gan William Jones (Wil Parsal) oedd '''Parti Min-y-môr''' Deuai'r aelodau o bentref Trefor a'r ardal gyfagos gan mwy...')
 • 17:23, 20 Mehefin 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Guto Roberts (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd '''Guto Roberts''' (1925-1999) yn actor, bardd, awdur, dyn cyhoeddus, darlithydd, ffotograffydd ac arlunydd ac, yn anad dim, yn ymgyrchydd di-flino...')
 • 17:21, 17 Mehefin 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Cofeb Ryfel Llanaelhaearn (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae '''Cofeb Ryfel Llanaelhaearn''' yn adeiledd trawiadol a chwaethus ar fin y ffordd fawr wrth deithio trwy Lanaelhaearn i gyfeiriad Pwllheli (ochr chwit...')
 • 18:16, 7 Mehefin 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Pont Elernion (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Pont fechan dros Afon Tâl y tu allan i ffermdy Elernion yw '''Pont Elernion'''. Nid oes unrhyw hynodrwydd arbennig yn perthyn iddi a chan fod hanes trefg...')
 • 18:09, 7 Mehefin 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Morus Clynnog (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Gweler yr erthygl '''Morys Clynnog''' yn Cof y Cwmwd.')
 • 16:40, 4 Mehefin 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Côr Plant Trefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Sefydlwyd Côr Plant Trefor gan Morris William Jones, a fu'n brifathro Ysgol Gynradd Trefor o 1928 tan 1946. Dan ei arweiniad bu'r côr yn llwyddiannus am...')
 • 15:10, 12 Mawrth 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Pont Ffordd yr Eifl neu Pont Kit (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae ''Pont Ffordd yr Eifl neu Pont Kit'' yn croesi Afon Tâl yng ngwaelod Ffordd yr Eifl yn Nhrefor. Cafodd y bont ei chodi'n wreiddiol gan gwmni Chware...')
 • 14:58, 12 Mawrth 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Pont Maesyneuadd (pompren) (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Pont fechan dros Afon Tâl ger fferm Maesyneuadd yn Nhrefor yw '''Pont Maesyneuadd'''. Pont goncrid yw'r bont bresennol a bu pontydd (neu ryd) ar y safle'...')
 • 17:09, 3 Mawrth 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Pont Tŷ'n-y-gors (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Pont droed, neu bompren, yn croesi Afon Tâl yn Nhrefor yw '''Pont Ty'n Gors'''. Mae'n rhan o lwybr cyhoeddus sy'n cychwyn y tu ôl i res Tai Maesyneuadd...')
 • 16:56, 3 Mawrth 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen William Williams, Bodaden (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd '''William Williams, Bodaden''' yn gymeriad pur amlwg ym mhlwyf Llanwnda yn nechrau'r 19g. Yn fab i David Williams o'r Dinas ac Ellen Williams, me...')
 • 16:08, 20 Chwefror 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen David Wilson (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Bu '''David Wilson''' yn cadw ysgol ddyddiol yn Y Ffrwd ym mhlwyf Llandwrog o 1787 tan 1789. Brodor o Garno yn Sir Drefaldwyn oedd David Wilson ac roedd...')
 • 18:59, 19 Chwefror 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Minafon (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Cyfres ddrama deledu a ffilmiwyd ym mhentref Trefor oedd '''Minafon'''. Seiliwyd ''Minafon'' ar lyfr gan Eigra Lewis Roberts a oedd yn ymdrin â helbulon...')
 • 19:05, 5 Chwefror 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Cigyddion Rhostryfan (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Am ganrifoedd dibynnai'r mwyafrif o bobl gyffredin ar gig wedi ei halltu dros y gaeaf, a phrin oedd y cig ar eu byrddau beth bynnag. Ond wrth i bobl ennil...')
 • 18:46, 5 Chwefror 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Hen Ddiwydiannau Ardal Rhostryfan (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Yn y dyddiau gynt roedd yn rhaid i bob ardal ddarpau ar gyfer ei hangenrheidiau ei hun, yn flawd, dillad, esgidiau, brethyn ac yn y blaen. O ganlyniad cei...')
 • 17:15, 26 Ionawr 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen O'r Wyrcws i Dir Van Diemen (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Yn y Llys Chwarter (neu'r "Seisys") yng Nghaernarfon ar 27 Gorffennaf 1850 dedfrydwyd '''Mary Jones''', 24 oed, i alltudiaeth am oes yn "Van Diemen's Land...')
 • 17:44, 7 Ionawr 2022 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Geifr Gwylltion yr Eifl (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Ers canrifoedd lawer bu gyrroedd o '''Eifr Gwylltion''' yn crwydro ar lethrau'r Eifl. Maent yn greaduriaid pur fawr ac yn llawer cryfach eu corffolaeth...')
 • 16:22, 31 Rhagfyr 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Bugi a Beren (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Yn ei llyfr ''A Book of Welsh Saints'' mae Dr Kathleen M. Evans yn nodi mai '''Bugi a Beren''' oedd enwau tad a mam Beuno Sant.<sup>[1]</sup> Enwau a oedd...')
 • 18:44, 30 Rhagfyr 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Brwydr Abermenai 1098 (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd '''Brwydr Abermenai''' yn frwydr bwysig a ymladdwyd yn haf 1098 oddi ar arfordir Uwchgwyrfai. Yr haf hwnnw ymosododd byddin fawr o Normaniaid, dan...')
 • 17:34, 29 Rhagfyr 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Helynt Cyfarfod Misol Rhostryfan 1874 (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Bu cryn helynt yng '''Nghyfarfod Misol Rhostryfan''', a gynhaliwyd yng nghapel Horeb (M.C.) ddydd Llun 7 Rhagfyr 1874, gan i amryw o'r gweinidogion a'r bl...')
 • 18:42, 27 Rhagfyr 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Camdda'r Bwth (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Ffermdy ar gyrion Clynnog Fawr yw '''Camdda'r Bwth''', neu '''Camfa'r Bwth'''. Mae'r ffermdy, a adeiladwyd mae'n debyg yn y ddeunawfed ganrif neu ddechra...')
 • 16:02, 19 Rhagfyr 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Fferm Y Morfa (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Gweler yr erthygl ar '''Fferm Y Morfa, Trefor'''.')
 • 17:44, 13 Rhagfyr 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Sychnant (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Ffermdy ar gyrion pentref Trefor yw '''Sychnant''' Mae'n sefyll ar lethrau isaf y Garnfor, neu Mynydd y Gwaith, ar fin y ffordd sy'n mynd o ganol y pentr...')
 • 17:31, 13 Rhagfyr 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Sioe Adar Trefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Am gyfnod byr oddeutu'r 1980au cynhaliwyd '''Sioe Adar Trefor ''' yn flynyddol. Yn ystod y cyfnod hwnnw roedd nifer o ddynion yn y pentref yn ymddiddori...')
 • 17:24, 13 Rhagfyr 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Sioe Amaethyddol Trefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Cynhaliwyd '''Sioe Amaethyddol Trefor''' am nifer o flynyddoedd yn niwedd yr 20g a dechrau'r 21g. Bu'r Sioe yn achlysur poblogaidd am rai blynyddoedd ac...')
 • 17:44, 30 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen William Griffith, Llanfaglan (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd '''William Griffith (1801-81)''', a oedd yn enedigol o Lanfaglan, yn weinidog amlwg gyda'r Annibynwyr a chyda chysylltiadau teuluol agos â Griffith...')
 • 17:27, 30 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen William Griffith, Drws-y-coed Uchaf (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Bu '''William Griffith (1719-82)''' yn ffermio Drws-y-coed Uchaf ym mhen eithaf Dyffryn Nantlle o 1744 ymlaen, ac roedd yn un o brif hyrwyddwyr y genhadae...')
 • 16:08, 24 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Streic Chwarel yr Eifl Rhagfyr 1880 (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd y 1870au yn gyfnod o gynnydd sylweddol yn hanes pentref Trefor ond hefyd yn ddegawd o wrthdaro diwydiannol a chymdeithasol ar arweiniodd at '''strei...')
 • 19:01, 18 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Eisteddfod Trefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Bu '''Eisteddfod Trefor''' yn achlysur pwysig yng nghalendr blynyddol y pentref am flynyddoedd. Fe'i cynhelid o gwmpas Gŵyl Ddewi. Yn y neuadd bentref...')
 • 18:27, 18 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Nant y Cwm, Trefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Afon fechan sy'n llifo i lawr o lethrau'r Eifl yw '''Nant y Cwm'''. Mae'n tarddu o ffrydiau ar lethrau mynydd canol Yr Eifl (Garn Ganol) ac ar waelod Cra...')
 • 18:23, 15 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Pen Hendra, Trefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda ''''Pen Hendra''' (neu '''Ben Hendra''') yw canolbwynt pentref Trefor, lle mae pedair ffordd yn cyfarfod i ffurfio sgwâr bychan. Hyd yn oed cyn adeiladu...')
 • 16:30, 9 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Cymdeithas Hanes Trefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Sefydlwyd '''Cymdeithas Hanes Trefor''' ym 1985 a daeth i ben yn 2011. Yr ysgogiad i sefydlu Cymdeithas Hanes Trefor oedd cystadleuaeth newydd sbon a gaf...')
 • 16:46, 7 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Bryn Gwenith (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Darn o dir ar gyrion pentref Trefor yw '''Bryn Gwenith'''. Mae'r tir, sy'n rhyw 12 erw i gyd, yn sefyll rhwng fferm Y Morfa a'r pentref. Mae'n tystio efa...')
 • 16:27, 7 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Afon Bach, Trefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Ffrwd sy'n llifo ar gyrion Trefor ac o dan ran o'r pentref bellach yw '''Afon Bach'''. Mae'n tarddu o dir corsiog ger Tyddyn Coch ac yna'n llifo i gyfei...')
 • 17:06, 4 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Lladd-dai yn Nhrefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Bu '''dau ladd-dy yn Nhrefor''' ar wahanol adegau yn y gorffennol. Ym mlynyddoedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg a chwarter cyntaf yr ugeinfed ganrif...')
 • 18:08, 3 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Stor Clynnog (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd '''Stôr Clynnog''' yn un o ganghennau Cwmni Cydweithredol yr Eifl. Yn dilyn agor prif gangen y Cwmni yn Nhrefor, sefydlwyd canghennau yn fuan wedy...')
 • 18:24, 2 Tachwedd 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Siopau yn Nhrefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mor ddiweddar â'r 1960au a'r 1970au roedd cymaint â saith o '''siopau yn Nhrefor'''; erbyn hyn (2021) dim ond un sydd ar ôl, ynghyd â swyddfa'r post....')
 • 15:11, 28 Hydref 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Cymdeithas Gydweithredol Chwarelwyr yr Eifl (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Gweler '''Cymdeithas Gydweithredol yr Eifl.'''')
 • 16:43, 27 Hydref 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Cymdeithas Gydweithredol yr Eifl (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd '''Cymdeithas Gydweithredol yr Eifl''' yn fudiad a sefydlwyd yn Nhrefor yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i sefydlu siop i brynu a gwerthu bwy...')
 • 17:24, 26 Hydref 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Gwydir Bach a Gwydir Mawr (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Dwy fferm gymharol fach ar gyrion Trefor yw '''Gwydir Bach a Gwydir Mawr'''. Nid oes gan yr enwau unrhyw beth i'w wneud â "gwydr". Yn hytrach, fel yr eg...')
 • 14:28, 22 Hydref 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Craig Cae'r Foty (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Ar '''Graig Cae'r Foty''' y datblygodd Chwarel yr Eifl. Y graig enfawr hon yw wyneb y mynydd mewn gwirionedd, sef y Garnfor, neu Fynydd y Gwaith fel y'i...')
 • 14:43, 20 Hydref 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Siop y Cwmni Ithfaen Cymreig, Trefor (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Ar ôl iddo gael ei sefydlu ym 1856 tyfodd pentref Trefor yn gymharol gyflym wrth i'r chwarel ithfaen gynyddu ac ehangu gan ddenu gweithwyr newydd. Yn nat...')
 • 16:08, 14 Hydref 2021 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau created tudalen Gwilym Owen (Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Gweler yr erthygl yn Cof y Cwmwd ar Gwilym Owen, Trefor - hanesydd lleol ac awdur.')
(diweddaraf | cynharaf) Dangos (y 50 mwy diweddar. | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).