Afon Llifon

Oddi ar Cof y Cwmwd
Neidio i: llywio, chwilio

Mae Afon Llifon yn codi yng nghorsydd rhan uchaf plwyf Llandwrog nid nepell o'r Bryngwyn, gan redeg trwy geunant ger Maes Tryfan, dan bont y lôn fawr a'r hen reilffyrdd ger Llwyn-y-gwalch, ac ar draws y caeau nes groesi Lôn Cefn Glyn dan bont na welir bron i mewn i Barc Glynllifon, lle mae'n llifo trwy'r Cwm Coed. O flaen Plas Glynllifon mae wedi ei ffurfio fel camlas at ddibenion cychod bach ac ati, cyn droi melin y stâd. O'r fan honno, mae'n llifo trwy'r parc, dan Bont Plas Newydd ac i'r môr rhwng ffermydd Tŷ Mawr a Maes Mawr.

Mae'r afon wedi arfer troi nifer o felinau (gweler Melinau Afon Llifon. Dichon mai enw'r afon yn cyfeirio at gyflymder y dŵr, yn arbennig ger Maes Tryfan.