Afon Carrog (Bwlch Derwin)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Afon Carrog yw hen enw a geir mewn dogfennau canoloesol yn cyfeirio at nant sydd yn codi ger Bwlch Derwin ac yn rhedeg tua'r de nes gyrraedd Afon Wen, sydd yn rhedeg heibio i Chwilog ac yn aberu â'r môr ger hen orsaf Afon Wen ar lan Fae Ceredigion.

Ni ddylid ei chymysgu â'r Afon Carrog arall yn Uwchgwyrfai, sydd yn rhedeg trwy blwyf Llanwnda.