Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Uwchgwyrfai:Erthyglau sydd eu hangen"

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search
(Yn ailgyfeirio at Arbennig:WantedPages)
 
Llinell 1: Llinell 1:
== Tudalennau sydd angen ==
+
#REDIRECT [[Arbennig:WantedPages]]
 
 
'''Dyma restr o rai tudalennau sydd angen eu creu.'''
 
 
 
Cliciwch ar unrhyw destun goch isod ac mi ewch at dudalen sydd yn disgwyl i chi ei chreu. Cofiwch, cewch gychwyn trwy roi ond un frawddeg ac yn dod yn ol i ychwanegu mwy maes o law!
 
 
 
''Croeso i chi gychwyn tudalen am unrhyw bwnc arall yr hoffech ysgrifennu amdano, neu ychwnaegu at dudalen sydd eisoes wedi ei gychwyn.''
 
 
 
[[:Categori:Amryw]]
 
 
 
[[Amaethyddiaeth y cwmwd]]
 
 
 
[[Brad y Llyfrau Gleision]]
 
 
 
[[Taith Gerallt Gymro]]
 
 
 
[[Undeb Tlodion Caernarfon]]
 
 
 
 
 
 
 
[[:Categori:Capeli]]
 
 
 
 
 
[[Capel Maesyneuadd, Trefor (A)]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Capel Moel Tryfan (A)]]
 
 
 
[[Capel Nasareth (A)]]
 
 
 
[[Capel Pant-glas (A)]]
 
 
 
[[Capel Pisgah, Carmel (A)]]
 
 
 
[[Capel Rhos-isaf (A)]]
 
 
 
[[Capel Rhostryfan (A)]]
 
 
 
[[Capel Saron, Llanwnda (A)]]
 
 
 
[[Capel Soar, Pen-y-groes (A)]]
 
 
 
[[Capel Tal-y-sarn (A)]]
 
 
 
 
 
 
 
[[Capel Bethania, Trefor (B)]]
 
 
 
[[Capel Calfaria, Pen-y-groes (B)]]
 
 
 
[[Capel Ebeneser, Llanllyfni (B)]]
 
 
 
[[Capel Ramoth, Y Groeslon (B)]]
 
 
 
[[Capel Saron, Llanaelhaearn (B)]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Capel Baladeulyn, Nantlle (MC)]]
 
 
 
[[Capel Belan (Ysgoldy) (MC)]]
 
 
 
[[Capel Bethel, Penygroes (MC)]]
 
 
 
[[Capel Brynaerau (MC)]]
 
 
 
[[Capel Brynrhos (MC)]]
 
 
 
[[Capel Brynrodyn (MC)]]
 
 
 
[[Capel Bwlan (MC)]]
 
 
 
[[Capel Mawr, Tal-y-sarn (MC)]]
 
 
 
[[Capel Uchaf, Clynnog Fawr (MC)]]
 
 
 
[[Capel Carmel (MC)]]
 
 
 
[[Capel Cesarea (MC)]]
 
 
 
[[Capel Cwm Coryn, Llanaelhaearn (MC)]]
 
 
 
[[Capel Ebenezer, Clynnog Fawr (MC)]]
 
 
 
[[Capel Glan-rhyd (MC)]]
 
 
 
[[Capel Gosen, Trefor (MC)]]
 
 
 
 
 
 
 
[[Capel Hyfrydle (MC)]]
 
 
 
[[Capel Nebo (MC)]]
 
 
 
[[Capel Salem, Llanllyfni (MC)]]
 
 
 
[[Capel Saron, Pen-y-groes (MC)]]
 
 
 
[[Capel Seion, Gurn Goch (MC)]]
 
 
 
[[Capel Rhosgadfan (MC)]]
 
 
 
[[Capel Rhostryfan (MC)]]
 
 
 
[[Capel Tan’rallt (MC)]]
 
 
 
[[Capel Y Babell, Llanaelhaearn (MC)]]
 
 
 
[[Morafiaid Drws-y-Coed]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[:Categori:Chwareli a chloddfeydd]]
 
 
 
 
 
[[Gwaith copr Drws-y-coed]]
 
 
 
[[Gwaith copr Gwernor]]
 
 
 
[[Gwaith copr Simne’r Dylluan]]
 
 
 
[[Chwarel ithfaen Tan-y-graig]]
 
 
 
[[Chwarel ithfaen Trefor]]
 
 
 
[[Chwarel ithfaen Tyddyn Hywel]]
 
 
 
 
 
<pre>
 
Haearn
 
Trwyn y Tâl
 
</pre>
 
 
 
<pre>
 
Manganîs
 
Y Gurn
 
</pre>
 
 
 
<pre>
 
Llechi
 
Alexandra
 
Blaen-y-cae
 
Braich
 
Caernarvonshire Crown
 
Cilgwyn
 
Cloddfa’r Lôn
 
Coed Madog
 
Cors y Bryniau
 
Dorothea
 
Fron
 
Fronheulog
 
Galltyfedw
 
Gwernor
 
Hafodlas
 
Hafod y Wern
 
Llwydycoed (Eureka)
 
Moeltryfan
 
Nantlle Vale
 
Penybryn
 
Pen-yr-Orsedd
 
South Dorothea
 
Talysarn
 
Tan’rallt
 
Tyddyn Agnes
 
Tŷ Mawr
 
Tŷ’n Llwyn
 
Tŷ’n y Werglodd
 
</pre>
 
 
 
<pre>
 
Plwm
 
Llanllyfni
 
</pre>
 
 
 
[[:Categori:Chwedloniaeth]]
 
 
 
<pre>
 
Cilmyn Troed-ddu
 
Ffermwyr y Gilwern
 
Gwraig yr Ystrad
 
Iacháu yng Nghapel Beuno
 
Llwyn y Ne
 
Llyn Cwm Silyn
 
Morwyn Garth Dorwen
 
Rhos y Pawl
 
Tylwyth Teg Dyffryn Nantlle
 
Y Mabinogion
 
Ynys yr Arch
 
</pre>
 
 
 
[[:Categori:Diwydiannau amrywiol]]
 
 
 
[[Argraffwyr Penygroes]]
 
 
 
[[Ffatri Grafog]]
 
 
 
[[Melin Ŵlan Pen-y-groes]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[:Categori:Eglwysi]]
 
 
 
 
 
[[Eglwys Sant Aelhaearn, Llanaelhaearn]]
 
 
 
[[Eglwys Sant Beuno, Clynnog Fawr]]
 
 
 
[[Eglwys Sant Siôr, Trefor]]
 
 
 
 
 
 
 
[[Eglwys Sant Rhedyw, Llanllyfni]]
 
 
 
 
 
 
 
[[Eglwys Sant Twrog, Llandwrog]]
 
 
 
[[Eglwys Crist, Pen-y-groes]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[:Categori:Ffeiriau]]
 
 
 
[[Ffair Clynnog Fawr]]
 
 
 
 
 
[[:Categori:Milwrol]]
 
 
 
[[Caer Williamsburg]]
 
 
 
 
 
 
 
[[:Categori:Plastai ac ystadau]]
 
 
 
 
 
 
 
[[Collfryn (Mount Hazel)]]
 
 
 
[[Pengwern]]
 
 
 
[[Plas Dinas]]
 
 
 
[[Plas Nantlle]]
 
 
 
[[Plas Newydd (Glyn)]]
 
 
 
[[Plas Tryfan]]
 
 
 
[[Plas y Bont (Bontnewydd)]]
 
 
 
[[Ystad Bryncir]]
 
 
 
[[Ystad y Faenol]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[:Categori:Pontydd]]
 
 
 
[[Pont Dolydd]]
 
 
 
[[Pont Faen]]
 
 
 
[[Pont Glan-rhyd]]
 
 
 
[[Pont Lyfni]]
 
 
 
[[Pont Newydd]]
 
 
 
[[Pont y Cim]]
 
 
 
 
 
[[:Categori:Safleoedd crefyddol]]
 
 
 
[[Berth-ddu (Bed; Meth)]]
 
 
 
[[Betws Gwernrhiw]]
 
 
 
[[Capel ger Ffynnon Armon]]
 
 
 
[[Clas Clynnog Fawr]]
 
 
 
[[Ffridd Baladeulyn (Meth)]]
 
 
 
[[Maesog, Clynnog Fawr]]
 
 
 
[[Plas Dolydd (Meth)]]
 
 
 
[[Rhedynog Felen]]
 
 
 
[[Tyddyn y Drain (Bed)]]
 
 
 
 
 
[[:Categori:Safleoedd nodedig]]
 
<pre>
 
 
 
Baladeulyn
 
Cae Maenllwyd (LL’haearn)
 
 
 
Caer Engan (Llanllyfni)
 
Caer y Foel (Clynnog)
 
Cefn Graeanog
 
Claddfa Newborough
 
Clawdd Seri
 
Craig y Dinas
 
Dinas Dinlle (caer)
 
 
 
Dol Bebin
 
Gadlys, Llanwnda
 
Gaerwen, Llanwnda
 
Hen Gastell, Llanwnda
 
Llyn Nantlle Isaf
 
Maen Hir Bodfan
 
Maen Llwyd (Glynllifon)
 
Pen-y-Gaer (LL’haearn)
 
Rhyd y Dimpan
 
Siambr Gladdu Bachwen
 
Siambr Gladdu Pennarth
 
Tre’r Ceiri
 
Wal Glynllifon
 
</pre>
 
 
 
 
 
 
 
[[:Categori:Tai nodedig]]
 
<pre>
 
Bodfasarn
 
Cwm Coryn
 
Elernion
 
Graeanog
 
Llwyn-yr-aethnen
 
Mynachdy Gwyn
 
Pant Du (Tal-y-sarn)
 
Pant-glas Isaf
 
Rhedynog Felen Fawr
 
</pre>
 
 
 
[[:Categori:Tir Comin]]
 
<pre>
 
Brwydr Comins Llanwnda a Llandwrog
 
Cau Comin Bwlch Mawr
 
Cau Morfa Dinlle
 
</pre>
 
 
 
[[:Categori:Trefgorddi]]
 
<pre>
 
Baladeulyn
 
Bodelgyfarch
 
Bodellog
 
Bryncynan
 
Cwm
 
Dinlle
 
Dolbebin
 
Eithinog
 
Elernion
 
Nantlle
 
Pennardd
 
Rhedynogfelen
 
</pre>
 
 
 
[[:Categori:Unigolion a theuluoedd nodedig]]
 
<pre>
 
Aelhaearn Sant
 
Aliortus
 
Beuno Sant
 
Eben Fardd
 
Edmund Glynn
 
George Twistleton
 
John Gwilym Jones
 
John Jones (Tal-y-sarn)
 
John Williams (JW)
 
Kate Roberts
 
Maria Stella
 
Morys Clynnog
 
R Alun Roberts
 
Robert Thomas (cerddor)
 
R Silyn Roberts
 
R Williams Parry
 
Syr John Glynn
 
Syr Thomas Parry
 
Teulu Glynn (Glynllifon)
 
Teulu Glynn (Plas Newydd)
 
Thomas Bulkeley
 
Thomas Glynn (botanegydd)
 
 
 
Y Brodyr Francis
 
</pre>
 
 
 
[[:Categori:Ysgolion]]
 
<pre>
 
Ysgol Capel Pisgah
 
Ysgol Eglwys Clynnog, 1674
 
Ysgol Eben Fardd
 
Ysgol Frytanaidd Pendyffryn
 
Ysg. Ganol. Penfforddelen
 
Ysg. Ganol Pen-y-groes
 
Ysgol Gyn. Bron-y-Foel
 
Ysgol Gyn. Brynaerau
 
Ysgol Gyn. Carmel
 
Ysgol Gyn. Clynnog Fawr
 
Ysgol Gyn. Felinwnda
 
Ysgol Gyn. Llanaelhaearn
 
Ysgol Gyn. Llandwrog
 
Ysgol Gyn. Llanllyfni
 
Ysgol Gyn. Nantlle
 
Ysgol Gyn. Nebo
 
Ysgol Gyn. Rhosgadfan
 
Ysgol Gyn. Rhostryfan
 
Ysgol Gyn. Tal-y-sarn
 
Ysgol Gyn. Trefor
 
Ysgol Gyn. y Groeslon
 
Ysgol Gyn. Ynys-yr-arch
 
Ysgol Ragbaratoawl Clynnog
 
Ysgol Ramadeg Pen-y-groes
 
Ysgolion Gr. Jones yn Uch’fai
 
</pre>
 
 
 
 
 
[[Categori:Gweinyddiad Cof y Cwmwd]]
 

Y diwygiad cyfredol, am 10:46, 9 Hydref 2018

Ailgyfeirio i: