Yn golygu Trefgorddau Uwchgwyrfai

Jump to navigation Jump to search

Dalier sylw: Nid ydych wedi mewngofnodi. Fe fydd eich cyfeiriad IP yn ymddangos ar hanes golygu'r dudalen hon. Gallwch ddewis cuddio'ch cyfeiriad IP drwy greu cyfrif (a mewngofnodi) cyn golygu.

Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.

Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 1: Llinell 1:
Dyma restr o '''drefgorddau [[Uwchgwyrfai]]'''. Y drefgordd (lluosog Trefgorddau, Trefgorddion, Trefgyrdd) oedd yr israniad gwladol lleol lleiaf dan y Tywysogion ac mae'r rhaniadau hyn wedi parhau hyd heddiw mewn rhai wardiau etholiadol ac ati. Yn sicr, hyd y 17g, arferid weithiau gyfeirio at leoliad eiddo yn ôl y drefgordd yn hytrach nag yn ôl y plwyf, er i'r plwyf ddod yn elfen lywodraeth eglwysig yn y Canol Oesoedd ac fe fabwysiadwyd y plwyf dan y drefn Duduraidd yn y 16g fel yr uned leiaf o lywodraethu at ddibenion sifil. Weithiau, gwelir gweithredoedd o'r 18g yn dal i nodi trefgordd, yn hytrach na phlwyf, fel lleoliad fferm neu dŷ - mae gweithredoedd o [[Ystad Lleuar]] yn gwneud hyn yn gyson.<ref>Archifdy Gwynedd, XD2/7550-7640</ref> Weithiau cyfeirir at drefgordd fel ''tref ddegwm'', ac yn Saesneg fel ''township''.<ref>Melville Richards, ''Welsh Administrative and Territorial Units'' (Cardiff, 1969), ''passim''.</ref>
+
Dyma restr o ''drefgorddau [[Uwchgwyrfai]]'''. Y drefgordd oedd yr israniad gwladol lleol lleiaf dan y Tywysogion ac mae'r rhaniadau hyn wedi parhau hyd heddiw mewn rhai wardiau etholiadol ac ati. Yn sicr, hyd y 17g, arferid cyfeirid at leoliad eiddo yn ôl y drefgordd weithiau yn hytrach nag yn ôl y plwyf, er i'r plwyf ddod yn elfen lywodraeth eglwysig yn y Canol Oesoedd ac fe'i fabwysiadwyd dan y drefn Duduraidd yn y 16g fel yr uned leiaf o lywodraethu at ddibenion sifil. Weithiau cyfeirir at drefgordd fel ''tref ddegwm'', ac yn Saesneg fel ''township''.<ref>Melville Richards, ''Welsh Administrative and Territorial Units'' (Cardiff, 1969), ''passim''.</ref>
  
 
===Plwyf [[Clynnog Fawr]]===
 
===Plwyf [[Clynnog Fawr]]===
Llinell 15: Llinell 15:
 
===Plwyf [[Llanllyfni]]===
 
===Plwyf [[Llanllyfni]]===
 
*Eithinog
 
*Eithinog
*Nanlle
+
*Nantlle
  
 
===Plwyf [[Llanwnda]]===
 
===Plwyf [[Llanwnda]]===

Mae pob cyfraniad i Cof y Cwmwd yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (Comin Creu) (gwelwch Prosiect:Hawlfraint am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

Diddymu Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)