Teulu Pant Du

Oddi ar Cof y Cwmwd
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 14:31, 23 Ionawr 2019 gan Heulfryn (Sgwrs | cyfraniadau)
Jump to navigation Jump to search

Roedd Teulu Pant Du yn un o hen deuluoedd yr ardal, gan eu bod yn ddisgynyddion i Catherine ferch Morgan ap Huw ap Robert a ddisgynnodd yn ei dro o Dudur Goch o Nantlle. Priododd Catherine â William Humphrey, mab Humphrey ap Richard ap John ap Madog o deulu Bodfel, Pen Llŷn. Aeth William a Chatherine i fyw ym Mhant Du, ac roedd William yn uchel siryf y sir, 1611-12.

Roedd y llinach o hynny ymlaen yn aros ym Mhant Du nes i'r teulu uniongyrchol farw allan ym 1841.

William Humphry, Pant Du = Catherine ferch Morgan ap Huw ap Robert
 |
Henry Humrhrey, Pant Du, fl. 1625 = Dorothy , merch Gruffydd ap John, Cefnamwlch
  |
Catherine, unig blentyn = John Vaughan ap Richard Vaughan, Corsygedol, Dyffryn Ardudwy
  |
(Gruffydd Vaughan, Pant Du = Ann ferch William Glynn, Lleuar Fawr – dim plant)
Catherine Humphreys, (marw 1714) = Richard Garnons, Garnons Hall, Sir Benfro
  |
(Hugh Garnons, Llanllyfni (marw 1698) = Elin ferch Robert Anwyl, Rhiw Goch, Trawsfynydd – dim plant)
Richard Garnons, Nantlle (marw 1742) = Catherine ferch Morus Anwyl, Cae Dafydd (marw 1718)
  |
John Garnons, Rhiw Goch (ganed 1704) = Jane ferch Griffith Robert, Rhiw Goch
  | 
Capten Richard Garnons (1735-1803) = Ann, aeres a merch William Wynn, Plas Llanwnda (1733-1809)
  |
Richard Garnons (1773-1841) = Dorothea Foulkes, merch Parch John Foulkes, Mertyn, Sir y Fflint (marw 1853). Dim plant, na                neuaint/nythoedd).

Cyfeiriadau