Yn golygu Teulu Armstrong-Jones

Jump to navigation Jump to search

Dalier sylw: Nid ydych wedi mewngofnodi. Fe fydd eich cyfeiriad IP yn ymddangos ar hanes golygu'r dudalen hon. Gallwch ddewis cuddio'ch cyfeiriad IP drwy greu cyfrif (a mewngofnodi) cyn golygu.

Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.

Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 1: Llinell 1:
Er bod enw '''Teulu Armstrong-Jones''' wedi dod yn gyfarwydd yn [[Uwchgwyrfai]] fel perchnogion (ac, ar adegau, preswylwyr) [[Plas Dinas]], [[Y Bontnewydd]], cymharol ddiweddar yn wir yw eu cysylltiad â’r Plas, ac yn wir cymharol newydd yw’r cyfenw ei hun.  
+
Er bod enw '''Teulu Armstrong-Jones''' wedi dod yn gyfarwydd yn [[Uwchgwyrfai]] fel perchnogion (ac, ar adegau, preswylwyr) [[Plas Dinas]], [[Y Bontnewydd]], cymharol ddiweddar yn wir yw eu cysylltiad â’r Plas, ac yn wir gymharol newydd yw’r cyfenw ei hun.  
  
Ar ôl newid dwylo fwy nag unwaith, daeth y Plas yn gartref i Owen Roberts, asiant tir [[Ystad y Faenol]]. Roedd ei fab yntau, Syr [[Owen John Roberts]], yr arloeswr ym myd addysg, yn rhannu ei amser rhwng Plas Dinas a Henley Park, Guildford. Bu farw ym 1915, gan adael Plas Dinas a’r ystâd fechan a oedd yn gysylltiedig â’r eiddo i’w ferch, Margaret Elizabeth (1868-1943) a oedd wedi priodi â Robert Jones (Armstrong-Jones wedi hynny) (1857-1943). Roedd Robert Jones yn feddyg dylanwadol yn Llundain ac yn fab i weinidog o Gricieth, Thomas Jones, a’i wraig Jane Elisabeth Jones. Penderfynodd fabwysiadu Armstrong fel cyfenw ychwanegol ym 1913 - roedd Armstrong yn gyfenw mam Margaret Elizabeth cyn i honno briodi â Syr Owen.
+
Ar ôl newid dwylo fwy nag unwaith, daeth y Plas yn gartref i Owen Roberts, asiant tir [[Ystad y Faenol]]. Roedd ei fab yntau, Syr [[Owen John Roberts]], yr arloeswr ym myd addysg, yn rhannu ei amser rhwng Plas Dinas a Henley Park, Guildford. Bu farw ym 1915, gan adael Plas Dinas a’r ystâd fechan a oedd yn gysylltiedig â’r eiddo i’w ferch, Margaret Elizabeth (1868-1943) a oedd wedi priodi Robert Jones (Armstrong-Jones wedi hynny) (1857-1943). Roedd Robert Jones yn feddyg dylanwadol yn Llundain ac yn fab i weinidog o Gricieth, Thomas Jones a’i wraig Jane Elisabeth Jones. Penderfynodd fabwysiadu Armstrong fel cyfenw ychwanegol yn 1913 - yr oedd Armstrong yn gyfenw mam Margaret Elisabeth cyn i honno briodi Syr Owen.
  
Cafodd Robert ac Elizabeth Armstrong-Jones fab, Ronald Owen Lloyd, a dwy ferch.
+
Cafodd Robert ac Elisabeth Armstrong-Jones fab, Ronald Owen Lloyd, a dwy ferch.
  
Mab i Ronald oedd y ffotograffydd enwog [[Anthony Armstrong-Jones]] a ddaeth yn Iarll Yr Wyddfa wedi iddo briodi â Margaret, y Dywysoges o Saesnes a chwaer Elizabeth. Roedd yn frawd-yng-nghyfraith felly i’r Frenhines Brydeinig.
+
Mab i Ronald oedd y ffotograffydd enwog [[Anthony Armstrong-Jones]] a ddaeth yn Iarll Yr Wyddfa wedi iddo briodi â Margaret, y Dywysoges o Saesnes a chwaer Elisabeth. Brawd-yng-nghyfraith ydoedd felly i’r Frenhines Brydeinig.
  
 
Mae’r teulu’n dal â chysylltiadau â’r ardal, gan fod eiddo ganddynt yn y cylch. Mae eu beddrodau ym mynwent Llanfaglan, lle claddwyd Iarll Yr Wyddfa yn 2017.<ref>Gwefan History Points, erthygl ar Blas Dinas, [https://historypoints.org/index.php?page=plas-dinas-bontnewydd]; Gwefan Wikipedia ar Owen Roberts (educator), [https://historypoints.org/index.php?page=plas-dinas-bontnewydd]; Gwefan y Bywgraffiadur ar lein, [https://bywgraffiadur.cymru/article/c2-ARMS-ROB-1857]; i gyd wedi eu cyrchu 03.05.2022</ref>
 
Mae’r teulu’n dal â chysylltiadau â’r ardal, gan fod eiddo ganddynt yn y cylch. Mae eu beddrodau ym mynwent Llanfaglan, lle claddwyd Iarll Yr Wyddfa yn 2017.<ref>Gwefan History Points, erthygl ar Blas Dinas, [https://historypoints.org/index.php?page=plas-dinas-bontnewydd]; Gwefan Wikipedia ar Owen Roberts (educator), [https://historypoints.org/index.php?page=plas-dinas-bontnewydd]; Gwefan y Bywgraffiadur ar lein, [https://bywgraffiadur.cymru/article/c2-ARMS-ROB-1857]; i gyd wedi eu cyrchu 03.05.2022</ref>

Mae pob cyfraniad i Cof y Cwmwd yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (Comin Creu) (gwelwch Prosiect:Hawlfraint am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

Diddymu Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)