Robert Williams (Trebor Cybi)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Bu Robert Williams (1847-1905), neu Trebor Cybi i roi ei enw barddol iddo, yn byw am gyfnod yn Nhal-y-sarn. Prin iawn oedd y manteision addysg a gafodd ond ymdrechodd i'w ddiwyllio ei hun gan ddarllen yn helaeth. Bu'n aelod ffyddlon o eglwys Bethania y Bedyddwyr yn Nhal-y-sarn, gan weithio'n ddygn i hyfforddi'r plant a'r bobl ifanc. Ychydig iawn o'i waith barddonol a gadwyd a hynny'n englynion gan mwyaf. Dyma un ohonynt:

 Y DYFODOL
 Du gyfnod yw'r dyfodol, - y caddug
     A'i cuddia ef bythol;
  Deall gair o'i dywyll gôl,
  Ni fedra y ddawn feidrol. 

Ceir ysgrif fer amdano yn y cylchgrawn Y Greal, Hydref 1913.[1]

Cyfeiriadau

  1. Cybi, Beirdd Gwerin Eifionydd, (Pwllheli, 1914), t.98.