Richard Samuel Hughes

Oddi ar Cof y Cwmwd
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 18:39, 4 Ionawr 2023 gan Heulfryn (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Jump to navigation Jump to search

Roedd Richard Samuel Hughes (1888-1952) yn weinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac yn athro'n ddiweddarach.

Fe'i ganed 18 Mehefin 1888 yn Nhanycelyn, Rhostryfan yn fab i Samuel a Mary Hughes. Wedi addysg gynnar yn ysgol y pentref bu'n gweithio am rai blynyddoedd mewn masnachdy cyn mynd i Ysgol Ragbaratoawl Clynnog gyda'i fryd ar fynd yn weinidog. Enillodd ysgoloriaeth i Goleg y Brifysgol, Aberystwyth, lle graddiodd yn y celfyddydau, ac yna graddiodd mewn Diwinyddiaeth o'r Coleg Diwinyddol, Aberystwyth. Bu'n weinidog yn Porth, Y Rhondda; yn Y Ffôr, Llŷn ac ym Mlaenau Ffestiniog. Ym 1930 fe'i penodwyd yn athro i Goleg Clwyd, Y Rhyl (sef y coleg a ffurfiwyd pan symudodd Ysgol Clynnog yno), dan y Parch. R. Dewi Williams (prifathro olaf Ysgol Clynnog). Olynodd Dewi Williams fel prifathro Coleg Clwyd, gan wasanaethu yn y swydd honno am 13 mlynedd. Roedd yn bregethwr grymus a chyflawnodd gryn swm o waith ym maes beirniadaeth ysgrythurol a phynciau diwinyddol. Cyhoeddwyd gwerslyfr o'i eiddo ar Efengyl Mathew ym 1937.[1]

Cyfeiriadau[golygu]

  1. Seiliwyd ar erthygl ar Richard Samuel Hughes yn Y Bywgraffiadur Cymreig 1951-1970, (Llundain 1997), t.79