Pont Lyfni

Oddi ar Cof y Cwmwd
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 12:00, 12 Gorffennaf 2019 gan Gwenhwyfar% (Sgwrs | cyfraniadau)
Jump to navigation Jump to search

Pont Lyfni yw enw'r bont sy'n cario'r A499, sef hen ffordd dyrpeg o Caernarfon i Bwllheli, dros Afon Llyfnwy.

Rhoddodd y bont yr enw i'r pentref gerllaw, sef Pontlyfni.

Adnewyddwyd y bont tua'r 1950au, lledwyd y ffordd a chwalwyd Swyddfa'r Post (Tafarn y Boar's Head gynt). Mae'r waliau uchaf yn rhai modern fel nad yw'r sawl sy'n teithio drosti yn sylwi ei bod yn weddol hen.[1] Mae sôn am y bont mewn dogfen o'r Llys Chwarter ym 1776. Cafodd Henry Parry, Moel-y-don, Ynys Môn, saer olwynion a John Hughes, Caernarfon, saer olwynion y contract am godi'r bont newydd am y swm o £460. Nodir yn y ddogfen fod yr hen bont, sef Pont-y-Cim yn "annigonol, anghyfleus ac angen ei thrwsio" a'r penderfyniad oedd codi pont newydd sbon ar y ffordd dyrpeg mewn man newydd.[2] Roedd iddi dri bwa. Roedd carreg yn nodi blwyddyn ei hagor yn 1777 arni,ynghyd â llythrennau'r adeiladwyr. Gosodwyd y garreg hon ar y lle i ymochel bws gerllaw ynghyd â'r llechen hon â'r "englyn" hwn wedi ei dorri arni. Sylwer mai "saer melinau" yw John Hughes, mai Llyfni yw'r afon yn hytrach na Llyfnwy a bod rhai llythrennau yn aneglur:

Blwyddyn codi'r bont 1777I'w barhau...

Cyfeiriadau

  1. Comisiwn Henebion Cymru, Caernarvonshire, Cyf.2, t.45
  2. Archifdy Caernarfon XPlansB/158