Pont Ffatri

Oddi ar Cof y Cwmwd
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 17:43, 10 Ionawr 2022 gan Cyfaill Eben (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Jump to navigation Jump to search

Saif Pont Ffatri rhwng Pen-y-groes a phentref Llanllyfni ar yr hen briffordd i Dremadog, ger y ffatri wlân ar Afon Llyfnwy. Enw swyddogol y bont yw Pont Llanllyfni.

Mae Ffair Llanllyfni'n dal i gael ei chynnal ac, yn y canrifoedd a fu, dyma oedd un o brif ffeiriau'r sir lle cyflogid gweision am y flwyddyn i ddod. Arferai'r sawl oedd am edrych am le newydd am y flwyddyn ymgaslgu ar y bont hon adeg ffair lle gallent gwrdd â chyflogwyr.[1]

Pont un bwa yw, wedi ei hadeiladu o’r newydd ym 1855, yn lle’r un oedd yno gynt. Mae ei huchder yn 12 troedfedd, ac mae’n 30 troedfedd o un ochr i’r llall. Yr un pryd, fe wnaed cryn welliant i raddiant y ffordd gan leddfu’r oleddf rhwng yr afon a’r pentref. Fe’i hadeiladwyd gan William Thomas, adeiladydd o Ffordd Ysgubor Degwm yng Nghaernarfon. Cost y gwaith oedd £685.[2] Roedd yr ailraddio'n golygu ailadeiladu 100 llath o ffordd dyrpeg, a achosodd gryn drafferth i syrfewr y prosiect, Richard Owen, gan nad oedd hi wedi ei chwblhau erbyn Rhagfyr y flwyddyn honno.[3]

Mae'r enw lleol ar y bont yn cyfeirio at Ffatri wlân Bryn sydd gerllaw.

Enw'r bont fechan ar waelod gallt pentref Llanllyfni yw Pont y Rheithordy.


Eginyn.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma

Cyfeiriadau

  1. Erthygl Wicipedia ar Afon [1]
  2. Archifdy Caernarfon, XPlansB/27
  3. Archifdy Caernarfon, XD2/25083.