Pant-glas

Oddi ar Cof y Cwmwd
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 18:04, 5 Rhagfyr 2019 gan Heulfryn (Sgwrs | cyfraniadau)
Jump to navigation Jump to search
Pant Glas.jpg

Mae Pant-glas yn bentref bychan yn rhan uchaf plwyf Clynnog Fawr, ar y briffordd A487 rhwng Pen-y-groes a Phorthmadog. Dim ond rhyw ddwsin o dai sy'n yma heblaw am ystad fechan o dai a godwyd fel tai cyngor. Mae capel y Methodistiaid Calfinaidd yma (ac yr oedd un arall gan yr Annibynwyr yn y gorffennol sydd i'w weld yn y llun, fel tŷ siâp capel a dau fwthyn unllawr o'i bobtu) a hefyd yr oedd gorsaf reilffordd yma. Mae ffordd yn arwain at yr hen orsaf ac ardal Bwlch Derwin yn ymuno â'r briffordd ger y bont yng nghanol y pentref. Gyferbyn â cheg y ffordd honno yr oedd Tafarn Pant-glas a elwid hefyd yn Dafarn y Cross Pipes, sydd wedi cau ers blynyddoedd lawer. Mae'r adeilad yn dal i sefyll, ac fe'i drowyd yn dŷ o'r enw Bwlch-yr-awel.[1] Yr un yw hanes siop a swyddfa bost yr ardal a safai ar ochr y lôn, ac a gaewyd tua 2010; bellach mae swyddfa bost deithiol yn galw yn y pentref yn achlysurol.

Roedd ysgol yn y cyffiniau, a fu'n ysgol eglwysig neu 'genedlaethol', sef Ysgol Ynys-yr-arch, a elwid ar un adeg yn ysgol Pant-glas er ei bod ryw filltir o'r pentref.

Ar lôn gefn nid nepell o'r pentref mae olion Capel Tai Duon (MC) lle mae mynwent yr ardal.

Mae'r canwr opera, Syr Bryn Terfel, yn fab fferm Nantcyll Uchaf sydd ar gyrion y pentref (ac i'w weld ar dda'r llun).

Enwir Nancall, neu Nantcyll, ym mhedwaredd cainc Y Mabinogi, fel safle brwydro ffyrnig rhwng dynion Gwynedd a Dyfed.

Eginyn.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma


Cyfeiriadau

  1. Gwefan Dyffryn Nantlle [1]