Llythyr o Gymru

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Ffilm fer a wnaed ym 1953 yn ardal Llandwrog yw ‘’’A Letter from Wales’’’.

Hanes bachgen ifanc, Rhys Ifan, y prif gymeriad a oedd yn byw bywyd llawn antur yng nghefn gwlad Cymru a geir yn y ffilm. O dipyn i beth, caiff ei berswadio gan ei fam i roi’r cyfan ar bapur mewn llythyr at ei gefnder yn Awstralia. Wedi'i sgriptio gan John Gwilym Jones, a gafodd ei eni a'i fagu yn yr ardal, gyda cherddoriaeth wedi'i chyfansoddi gan y telynor Osian Ellis, mae'r ffilm yn cynnwys Sam Jones (Pennaeth y BBC ym Mangor) fel ysgolfeistr caredig. Dewiswyd Mrs Katie Wyn Jones o fferm Cefn Hengwrt a’i phedwar o blant – ynghyd â ffrind o Bodafon – i chwarae’r teulu.

Cynhyrchwyd y ffilm hon gan Brunner Lloyd a’i Gwmni, Cyf. ar gyfer y Children's Film Foundation ac fe’i bwriadwyd ar gyfer dangosiadau i blant mewn sinemâu ar fore Sadwrn, a gwnaed y ffilm gyda thrac sain Cymraeg a Saesneg. Nid yw’n hollol gyfyngedig i Landwrog: mae’n cynnwys golygfa sy’n ymwneud â bad achub Porthdinlläen. Mae’n gyfuniad hapus o blant, anifeiliaid ac oedolion sy’n llawn hwyl, y rhan fwyaf ohoni wedi’i ffilmio o gwmpas Llandwrog.

Mae modd gwylio’r ffilm am ddim ar safle’r Sefydliad Ffilm Prydeinig.[1]

Cyfeiriadau

  1. Gwefan y BFI [1], cyrchwyd 25.10.2023