Yn golygu John Bryn Roberts

Jump to navigation Jump to search

Dalier sylw: Nid ydych wedi mewngofnodi. Fe fydd eich cyfeiriad IP yn ymddangos ar hanes golygu'r dudalen hon. Gallwch ddewis cuddio'ch cyfeiriad IP drwy greu cyfrif (a mewngofnodi) cyn golygu.

Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.

Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 1: Llinell 1:
Cyfreithiwr a gwleidydd Rhyddfrydol Cymreig a wasanaethai fel aelod seneddol a gynrychiolodd [[Uwchgwyrfai]] oedd '''John Bryn Roberts''' (1843 – 1931).
+
Cyfreithiwr a gwleidydd Rhyddfrydol Cymreig a wasanaethau fel aelod seneddol a gynrychiolodd [[Uwchgwyrfai]] oedd '''John Bryn Roberts''' (1843 – 1931).
  
 
Roedd yn fab i Daniel Roberts, Llanddeiniolen ac Anne Jones, Plas Gwanas, Sir Feirionnydd. Er mai tenant ar ystad y Faenol oedd ei dad ar y pryd, roedd y teulu yn weddol gefnog, ac yn ddiweddarach prynodd ei dad ei fferm ei hun yn Nhrefarthen ar Ynys Môn.
 
Roedd yn fab i Daniel Roberts, Llanddeiniolen ac Anne Jones, Plas Gwanas, Sir Feirionnydd. Er mai tenant ar ystad y Faenol oedd ei dad ar y pryd, roedd y teulu yn weddol gefnog, ac yn ddiweddarach prynodd ei dad ei fferm ei hun yn Nhrefarthen ar Ynys Môn.
  
Addysgwyd ef gartref, yna yn Ysgol Ramadeg Cheltenham. Daeth yn gyfreithiwr ac, yn 1906, yn farnwr ym Morgannwg. Yn 1918, trosglwyddwyd ef i Gylchdaith Gogledd Cymru a Chaer, lle bu hyd ei ymddeoliad yn 1921.
+
Addysgwyd ef gartref, yna yn Ysgol Ramadeg Cheltenham. Daeth yn gyfreithiwr, ac yn 1906 yn farnwr ym Morgannwg. Yn 1918, trosglwyddwyd ef i Gylchdaith Gogledd Cymru a Chaer, lle bu hyd ei ymddeoliad yn 1921.
  
 
Yn etholiad cyffredinol 1885, enillodd sedd [[Eifion (etholaeth)|Eifion]] fel ymgeisydd Rhyddfrydol, gan guro'r Ceidwadwr H.J. Ellis Nanney. Daliodd y sedd hyd 1906, pan ymddiswyddodd oherwydd ei benodiad fel barnwr y Llys Sirol yn ne Cymru. Fe'i dilynwyd gan [[Ellis W. Davies]].
 
Yn etholiad cyffredinol 1885, enillodd sedd [[Eifion (etholaeth)|Eifion]] fel ymgeisydd Rhyddfrydol, gan guro'r Ceidwadwr H.J. Ellis Nanney. Daliodd y sedd hyd 1906, pan ymddiswyddodd oherwydd ei benodiad fel barnwr y Llys Sirol yn ne Cymru. Fe'i dilynwyd gan [[Ellis W. Davies]].
  
Ystyrid ef yn elyniaethus i [[David Lloyd George]] a mudiad Cymru Fydd, er ei fod, fel Lloyd George, yn gwrthwynebu Rhyfel y Boer. Yn groes i Lloyd George, fodd bynnag, roedd yn wrthwynebus i'r Rhyfel Mawr 1914-18.
+
Ystyrid ef yn elyniaethus i [[David Lloyd George]] a mudiad Cymru Fydd, er ei fod fel Lloyd George yn gwrthwynebu Rhyfel y Boer. Yn groes i Lloyd George, fodd bynnag, roedd yn wrthwynebus i'r Rhyfel Mawr 1914-18.
  
 
Ni phriododd, a bu byw yng nghartref ei deulu, Bryn Adda, Bangor, gydol ei oes - er fod ganddo ail gartref yng Nghaerdydd pan oedd yn farnwr yn ne Cymru.<ref>Jack Eaton ''Judge John Bryn Roberts'' (Caerdydd, 1989), ''passim''; Erthygl Wicipedia am John Bryn Roberts, [https://cy.wikipedia.org/wiki/John_Bryn_Roberts], cyrchwyd 12.10.2021</ref>
 
Ni phriododd, a bu byw yng nghartref ei deulu, Bryn Adda, Bangor, gydol ei oes - er fod ganddo ail gartref yng Nghaerdydd pan oedd yn farnwr yn ne Cymru.<ref>Jack Eaton ''Judge John Bryn Roberts'' (Caerdydd, 1989), ''passim''; Erthygl Wicipedia am John Bryn Roberts, [https://cy.wikipedia.org/wiki/John_Bryn_Roberts], cyrchwyd 12.10.2021</ref>

Mae pob cyfraniad i Cof y Cwmwd yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (Comin Creu) (gwelwch Prosiect:Hawlfraint am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

Diddymu Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)

Defnyddir y nodyn hwn yn y dudalen hon: