Yn golygu Henry Parry-Williams

Jump to navigation Jump to search

Dalier sylw: Nid ydych wedi mewngofnodi. Fe fydd eich cyfeiriad IP yn ymddangos ar hanes golygu'r dudalen hon. Gallwch ddewis cuddio'ch cyfeiriad IP drwy greu cyfrif (a mewngofnodi) cyn golygu.

Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.

Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 1: Llinell 1:
 
Ysgolfeistr a bardd gwlad oedd '''Henry Parry-Williams''' (1858-1925). Hanai o bentref [[Carmel]], yn fab i Thomas a Mary Parry, Gwyndy, ac yn hanner brawd i Robert Parry, tad [[Robert Williams Parry]], ac yn perthyn hefyd i Syr [[Thomas Parry]] a [[Gruffudd Parry]].  Ei gyfenw gwreiddiol oedd "Parry", ond fe ychwanegwyd yr elfen "Williams" er cof am ei daid Henry Williams - cafodd ei dad y cyfenw "Parry" trwy i'r teulu arddel yr hen ddull patronymig Cymreig o enwi.
 
Ysgolfeistr a bardd gwlad oedd '''Henry Parry-Williams''' (1858-1925). Hanai o bentref [[Carmel]], yn fab i Thomas a Mary Parry, Gwyndy, ac yn hanner brawd i Robert Parry, tad [[Robert Williams Parry]], ac yn perthyn hefyd i Syr [[Thomas Parry]] a [[Gruffudd Parry]].  Ei gyfenw gwreiddiol oedd "Parry", ond fe ychwanegwyd yr elfen "Williams" er cof am ei daid Henry Williams - cafodd ei dad y cyfenw "Parry" trwy i'r teulu arddel yr hen ddull patronymig Cymreig o enwi.
  
Mynychodd [[Ysgol Bron-y-foel]], gan aros yno fel disgybl athro am bum mlynedd cyn cymhwyso'n athro yng Nholeg Normal Bangor. Heblaw am ychydig fisoedd yn Sir Benfro, treuliodd ei holl yrfa fel athro Ysgol [[Rhyd-ddu]], lle bu'n byw yn Nhŷ'r Ysgol. Yr hyn â'i nodweddai oedd ei gred fod angen dysgu llenyddiaeth Gymraeg (hyd yn oed llenyddiaeth Ganoloesol) i blant yn yr ysgol elfennol, fel ffordd o wneud iddynt ymfalchïo yn eu hiaith a'u gwlad. Bu hefyd yn croesawu academyddion o'r Cyfandir, a oedd am ddysgu'r Gymraeg, fel lletywyr yn ei gartref.
+
Mynychodd [[Ysgol Bron-y-foel]], gan aros yno fel disgybl athro am bum mlynedd cyn cymhwyso'n athro yng Nholeg Normal Bangor. Heblaw am ychydig fisoedd yn Sir Benfro, treuliodd ei holl yrfa fel athro Ysgol [[Rhyd-ddu]], lle bu'n byw yn Nhŷ'r Ysgol. Yr hyn â'i nodweddai oedd ei gred fod angen dysgu llenyddiaeth Gymraeg (hyd yn oed llenyddiaeth Ganoloesol) i blant yn yr ysgol elfennol, fel ffordd o wneud iddynt ymfalchïo yn eu hiaith a'u gwlad. Bu hefyd yn croesawu academyddion o'r Cyfandir oedd am ddysgu'r Gymraeg fel lletywyr yn ei gartref.
  
 
Roedd yn fardd cynhyrchiol, yn ymateb i geisiadau gan bobl leol ac yn ysgrifennu telynegion. Unwaith yn unig yr enillodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ym Mae Colwyn ym 1910, a hynny am gasgliad o delynegion.
 
Roedd yn fardd cynhyrchiol, yn ymateb i geisiadau gan bobl leol ac yn ysgrifennu telynegion. Unwaith yn unig yr enillodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ym Mae Colwyn ym 1910, a hynny am gasgliad o delynegion.

Mae pob cyfraniad i Cof y Cwmwd yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (Comin Creu) (gwelwch Prosiect:Hawlfraint am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

Diddymu Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)