Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Hafan"

Oddi ar Cof y Cwmwd
Neidio i: llywio, chwilio
(Ni ddangosir y 12 golygiad yn y canol gan yr un defnyddiwr)
Llinell 1: Llinell 1:
 
[[Delwedd:cof-y-cwmwd.png|||800px|alt=Cof y Cwmwd | Cronfa helaeth o ffeithiau am hanes Uwchgwyrfai y gall unrhyw un gyfrannu ati]]
 
[[Delwedd:cof-y-cwmwd.png|||800px|alt=Cof y Cwmwd | Cronfa helaeth o ffeithiau am hanes Uwchgwyrfai y gall unrhyw un gyfrannu ati]]
  
[[Delwedd:100 2623 - Copi.JPG|bawd|chwith|390px|Dyffryn Nantlle o Dal-y-sarn]]
+
[[Delwedd:Dyffryn Nantlle o Bant Du.jpeg|bawd|chwith|390px|Dyffryn Nantlle o Bant Du]]
  
 
{|style="float:centre:8px solid grey;background melyn;padding:5px;width330px"
 
{|style="float:centre:8px solid grey;background melyn;padding:5px;width330px"
  
 
+
{| style="float:right;border:8px solid grey;background: LawnGreen;padding:5px;width:330px"
 
 
{| style="float:right;border:8px solid grey;background: Coral;padding:5px;width:300px"
 
  
 
|<big>'''NEWYDDION'''</big><br>
 
|<big>'''NEWYDDION'''</big><br>
DIOLCH O GALON i '''Gyngor Cymuned Llanwnda''' am roi grant i ni at gynnal '''Cof y Cwmwd''' yn ystod y flwyddyn i ddod.<br>
+
DIOLCH O GALON i '''Gynghorau Cymuned Llanaelhaearn, Llanwnda a'r Bontnewydd''' a '''Chronfa Elw Park-Jones''' am roi grantiau hael i ni at gynnal '''Cof y Cwmwd''' yn ystod y flwyddyn i ddod.<br>
  
Rhwng Gŵyl Dewi 2018 a Gŵyl Dewi 2019, defnyddiodd dros '''1600''' o unigolion wahanol erthyglau '''Cof y Cwmwd''' i ganfod gwybodaeth hanesyddol am Uwchgwyrfai. Erbyn hyn, mae bron i '''600''' o erthyglau gennym - helpwch ni i gynyddu'r nifer ymhellach!
+
<br>350 o erthyglau oedd ein targed gychwynnol. Erbyn hyn, rydym yn nesáu at ddwbl hynny. Helpwch ni i gyrraedd y 700!<br>
  
Cliciwch ar '''Tudalen ar hap''' ar y chwith a 'does wybod be' wnewch chi ei ddysgu <br>
+
A hoffech ddysgu rhywbeth newydd am eich dyffryn? Cliciwch ar '''Tudalen ar hap''' ar y chwith a 'does wybod be' wnewch chi ei ddysgu <br>
  
 
|-
 
|-
Llinell 60: Llinell 58:
 
==Enwau lleoedd==
 
==Enwau lleoedd==
  
[[Delwedd:Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl.JPG|bawd|370px|chwith|Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl]]
+
[[Delwedd:Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl.JPG|bawd|420px|chwith|Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl]]
  
 
Cymraeg yw iaith gwefan '''Cof y Cwmwd''' ac felly defnyddir yr enw Cymraeg bob tro, boed y lle yng Nghymru neu'n rhywle arall - a bwrw bod enw Cymraeg ar gael, e.e. "Lerpwl". Am restr o'r enwau hyn gweler [https://cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_enwau_Cymraeg_ar_drefi_a_llefydd_eraill_yn_Lloegr] am restr o enwau Lloegr; a [https://cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_enwau_Cymraeg_ar_drefi_a_llefydd_eraill_yn_yr_Alban] am restr o enwau lleoedd yr Alban.
 
Cymraeg yw iaith gwefan '''Cof y Cwmwd''' ac felly defnyddir yr enw Cymraeg bob tro, boed y lle yng Nghymru neu'n rhywle arall - a bwrw bod enw Cymraeg ar gael, e.e. "Lerpwl". Am restr o'r enwau hyn gweler [https://cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_enwau_Cymraeg_ar_drefi_a_llefydd_eraill_yn_Lloegr] am restr o enwau Lloegr; a [https://cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_enwau_Cymraeg_ar_drefi_a_llefydd_eraill_yn_yr_Alban] am restr o enwau lleoedd yr Alban.

Diwygiad 08:24, 17 Mai 2019

Cof y Cwmwd

Dyffryn Nantlle o Bant Du
NEWYDDION

DIOLCH O GALON i Gynghorau Cymuned Llanaelhaearn, Llanwnda a'r Bontnewydd a Chronfa Elw Park-Jones am roi grantiau hael i ni at gynnal Cof y Cwmwd yn ystod y flwyddyn i ddod.


350 o erthyglau oedd ein targed gychwynnol. Erbyn hyn, rydym yn nesáu at ddwbl hynny. Helpwch ni i gyrraedd y 700!

A hoffech ddysgu rhywbeth newydd am eich dyffryn? Cliciwch ar Tudalen ar hap ar y chwith a 'does wybod be' wnewch chi ei ddysgu

Cyflwyniad

Uwchgwyrfai

Croeso i Cof y Cwmwd. Mae'n gweithio'n debyg iawn i Wicipedia. Mae Cof y Cwmwd yn ymdrin ag ardal yr hen gwmwd, gan gadw at yr hen ffiniau canoloesol - sef plwyfi hanesyddol Clynnog Fawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Llanllyfni a Llanwnda. Mae hyn yn cynnwys Dyffryn Nantlle i gyd bron hyd at Ryd-ddu ac wedyn ar hyd Afon Gwyrfai o Ryd-ddu trwy'r Bontnewydd ac at y môr.

Ein nod yw cyflwyno gwir hanes ein cenedl i bobl Uwchgwyrfai a Chymru gyfan, a hynny gyda help unrhyw un sydd am ymuno yn y gwaith. Hawdd iawn yw ychwnegu ffeithiau at erthygl, neu greu erthygl o'r newydd, ac rydym yn eich gwahodd yn gynnes iawn i wneud hynny.

Cewch fwy o wybodaeth am Cof y Cwmwd wrth glicio yma.

Sut i ddarllen erthygl neu ganfod ffeithiau

Sbectol.png

Defnyddiwch y blwch Chwilio ar ben y sgrîn hon, ar y dde - neu gliciwch Holl gategorïau ar y rhestr ar y chwith i weld pa gategorïau o bynciau sydd ar gael. Os gwelwch eiriau lliw glas rhywle ar y wefan hon, gallwch gliciwch arnynt ac mi ewch yn syth at yr erthygl berthnasol.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, cliciwch yma i ganfod dolennau at wefanau eraill all fod o ddefnydd i chi.

Erthyglau newydd

Uwchgwyrfai o Rosgadfan
 1. Nantcall
 2. Nancall
 3. Lleucu Roberts
 4. Bryn Terfel
 5. Ystad Collfryn
 6. Pont Tafarn-faig
 7. Capel Tai Duon (MC)
 8. Cylchwyl Lenyddol a Cherddorol Glannau Dwyfach
 9. Cymdeithas Ddiwylliadol Glannau Dwyfach
 10. Capel Bwlchderwin (MC)
 11. Capel Libanus (MC), Pant-glas
 12. Ysgolion Sul
 13. Brad y Llyfrau Gleision
 14. Glyn
 15. Glynn
 16. Glynne
 17. William Glynn (Y Sarsiant)
 18. Syr William Glynn
 19. John Evans
 20. Dic Tryfan

Cyfanswm: 807 erthygl

Sut i ychwanegu gwybodaeth

Allweddell.jpg

Gwefan gydweithredol yw Cof y Cwmwd a chaiff pawb gyfrannu ati.

Mae'n hawdd i chi ychwanegu ffeithiau at erthygl neu ysgrifennu erthygl ar bwnc newydd, ac mae arnom wir angen eich cyfraniadau er mwyn sicrhau y bydd Cof y Cwmwd yn cynnwys pob elfen o hanes Cwmwd Uwchgwyrfai. Peidiwch â meddwl bod eraill yn gwybod mwy na chi am eich ardal. Cyflwynwch eich gwybodaeth; dyna sut y daw ffeithiau newydd i'r golwg. Am fwy o wybodaeth am gyfrannu erthygl neu ychwanegu/cywiro ffeithiau, cliciwch yma.

Yn fwy na dim, mentrwch! Ni ellir gwneud dim i'r wefan nad yw'n bosibl ei wrthdroi. Felly, allwch chi ddim gwneud stomp o bethau .

Angen syniadau am erthygl? Cliciwch ar unrhyw eiriau coch yn y testun - neu cliciwch yma.

Enwau lleoedd

Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl

Cymraeg yw iaith gwefan Cof y Cwmwd ac felly defnyddir yr enw Cymraeg bob tro, boed y lle yng Nghymru neu'n rhywle arall - a bwrw bod enw Cymraeg ar gael, e.e. "Lerpwl". Am restr o'r enwau hyn gweler [1] am restr o enwau Lloegr; a [2] am restr o enwau lleoedd yr Alban.

Mae rhai enwau lleol yn cael eu sillafu mewn sawl ffordd, a rhaid oedd penderfynu ar y sillafiad y byddwn yn ei ddefnyddio, er mwyn i fynegai'r safle weithio'n iawn. Dyma'r ffurfiau sy'n cael eu defnyddio yng Nghof y Cwmwd: Bethesda Bach; Bwlchderwin; Clynnog Fawr; Drws-y-coed; Glan-rhyd; Gurn Goch; Isgwyrfai; Maestryfan; Pant-glas; Pen-y-groes; Pontlyfni; Rhosgadfan; Rhos-isaf; Rhostryfan; Rhyd-ddu; Tal-y-sarn; Tan'rallt; Tai Lôn; Tŷ'nlôn; Uwchgwyrfai; Y Bontnewydd; Y Fron; Y Groeslon.

Iaith Cof y Cwmwd

Ffynhonnell o wybodaeth Gymraeg ei hiaith yw Cof y Cwmwd. Mae erthyglau Cymraeg am rai elfennau o hanes Uwchgwyrfai ar gael hefyd ar Wicipedia Cymraeg - ac wrth gwrs mewn ieithoedd eraill ar Wikipedia. Cofiwch hefyd fod modd i ffrindiau di-Gymraeg fentro cael cyfieithiad (o ryw fath!) o erthyglau Cof y Cwmwd trwy ddefnyddio Google Translate.

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

YGanolfan.jpg

Dyma'r ganolfan yng nghwmwd Uwchgwyrfai sy’n costrelu dyheadau a hanes ardal sy’n enwog am ei chyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol. Dyma’n wir bwerdy bro. Lleolir y Ganolfan yn hen ysgoldy Eben Fardd yng Nghlynnog Fawr yn Arfon.

Elusen gofrestredig yw Canolfan Hanes Uwchgwyrfai. Ymysg y gweithgareddau, trefnir darlithoedd bob mis ac ar ddyddiau coffa ein cenedl; cynhelir ysgolion undydd i ledaenu ein gwir hanes ac arddangosfeydd achlysurol; cynhelir clwb darllen misol; a chyhoeddir cylchgrawn sain, yr Utgorn, bob chwarter sy'n ymdrin â phynciau hanesyddol a diwylliannol, ac a ddosberthir i danysgrifwyr. Caiff y deillion ei dderbyn am ddim ond iddynt wneud cais. Yng nghefn y ganolfan ceir gardd draddodiadol Gymreig y mae rhai o'r aelodau'n edrych ar ei hôl.

Ewch i brif wefan Canolfan Hanes Uwchgwyrfai am fanylion llawn a'r newyddion diweddaraf.

A oes gennych sylwadau?

Mae modd rhoi sylwadau am unrhyw dudalen trwy ddefnyddio'r botwm Sgwrs ar ben erthygl (mae un ar dop y dudalen hon, er enghraifft). Ond os yw'n well gennych anfon e-bost, gallwch gysylltu â rheolwyr Cof y Cwmwd trwy yrru e-bost at wiciuwchgwyrfai@talktalk.net .