Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Hafan"

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search
(Ni ddangosir y 45 golygiad yn y canol gan yr un defnyddiwr)
Llinell 1: Llinell 1:
[[Delwedd:cof-y-cwmwd.png|||800px|alt=Cof y Cwmwd | Cronfa helaeth o ffeithiau am hanes Uwchgwyrfai y gall unrhyw un gyfrannu ati]]
+
[[Delwedd:Pennawd y cof 3 20210105 0001.png|||800px|alt=Cof y Cwmwd | Cronfa helaeth o ffeithiau am hanes Uwchgwyrfai y gall unrhyw un gyfrannu ati]]
  
  
[[Delwedd:CribNantlle.JPG|bawd|chwith|400px|Crib Nantlle o'r Fron]]
+
[[Delwedd:20200927 144608.jpg|bawd|de|480px|Pentref Trefor a mynyddoedd y Curnau - o'r chwith, Y Gurn Goch, Y Gurn Ddu a Moel Penllechog. Draw ar y gorwel y mae Mynydd Cilgwyn.]]
  
{| style="float:de;border:8px solid grey;background:LightCoral;padding:5px;width:520px"
+
{| style="float:chwith;border:8px solid grey; background:#4169E1  ;padding:5px;width:450px"
  
 
|<big>'''NEWYDDION'''</big><br>
 
|<big>'''NEWYDDION'''</big><br>
  
'''1000 O ERTHYGLAU AM UWCHGWYRFAI!!'''
+
<big>'''1200'''</big> '''O ERTHYGLAU ERBYN HYN'''<br>
  
'''LLONGYFARCHIADAU A DIOLCH I'N HOLL GYFRANWYR'''<br>
+
Mae nifer yr erthyglau - a nifer pynciau '''Cof y Cwmwd''' - yn dal i dyfu. Ers Awst 2017, mae deuddeg cant o erthyglau, rhai byr ond rhai'n hir iawn, wedi'u hychwanegu at y '''Cof'''. Dyma, yn ddigamsyniol erbyn hyn, brif ffynhonell hanes yr arfordir o Drefor i Ddinas Dinlle, a Dyffryn Nantlle i gyd.
  
Ond peidiwch ag ymatal rhag ysgrifennu mwy. Mae rhestr o 300 o erthyglau angen eu sgwennu!!  Mae llawer o gyfeillion Cof y Cwmwd a Chanolfan Hanes Uwchgwyrfai'n hunanynysu oherwydd y coronafirws a dichon eich bod chi'n teimlo digon diflas erbyn hyn. Wel, dyma un difyrrwch bach i chi: cyfrannwch wybodaeth at '''Cof y Cwmwd'''! Os nad ydych wedi mentro eto ac am gael rhywun i'ch helpu dros y ffôn wrth i chi gychwyn ar y gwaith, anfonwch ebost gyda'ch rhif ffôn at wiciuwchgwyrfai@talktalk.net ac mi gawn ni drefnu sesiwn un-i-un. Mae'n wirioneddol hawdd.<br>
+
Diolch diffuant i'n holl gyfranwyr - ond mae digonedd o le am ragor o gyfraniadau. Beth amdani felly? 'Does dim byd yn rhy ddibwys i'w gofnodi, ac os na wnewch chi, pwy arall  wneith?
  
Daliwch ati - a chadwch yn iach!
+
Diolch hefyd i'r Cynghorau lleol ac i'r elusen Cronfa Elw Park-Jones sydd wedi ein cefnogi. Heb eu help, fyddai'r '''Cof''' mewn perygl o ddod i ben.
 +
 
 +
Pan fydd helynt Cofid drosodd, bydd cyfle i chi ddod i sesiynau cyfrannu ar y cyd. Gwyliwch allan am hysbyseb yma!
  
 
|-
 
|-
Llinell 21: Llinell 23:
  
  
== Croeso ==
+
 
 +
<big>'''Croeso i ''Cof y Cwmwd''.  Ein nod yw cyflwyno gwir hanes ein bro a'i phobl i bobl [[Uwchgwyrfai]] a Chymru gyfan trwy gyfrwng y Gymraeg.''' Gwefan gymunedol ydyw, a chaiff unrhyw un gyfrannu ati.</big>
 +
 
 +
Mae'n hawdd iawn i chi ddefnyddio'r wefan - os ydych wedi defnyddio Wicipedia rywbryd, byddwch yn gwybod mor hawdd ydy hi: mi rydan ni'n defnyddio'r un un meddalwedd.
 +
 
 
[[Delwedd:scan0003.jpg|210px|de|Uwchgwyrfai]]
 
[[Delwedd:scan0003.jpg|210px|de|Uwchgwyrfai]]
 +
Mae '''Cof y Cwmwd''' yn ymdrin ag ardal [[Uwchgwyrfai]], gan gadw at yr hen ffiniau canoloesol - sef plwyfi hanesyddol '''[[Clynnog Fawr]], [[Llanaelhaearn]], [[Llandwrog]], [[Llanllyfni]]''' a '''[[Llanwnda]]'''; yr oedd Llanwnda'n blwyf mwy yn y gorffennol, gan gynnwys darn gorllewinol plwyf modern [[Betws Garmon]]. Mae Uwchgwyrfai yn cynnwys '''Dyffryn Nantlle''' i gyd.
 +
'''Cof y Cwmwd''' yw un o weithgareddau [[Canolfan Hanes Uwchgwyrfai]]. Cewch fwy o wybodaeth am '''Cof y Cwmwd''' wrth glicio [[Prosiect:Amdanom|'''yma''']].
  
Croeso i '''Cof y Cwmwd'''. Mae'n gweithio'n debyg iawn i Wicipedia. Ein nod yw cyflwyno gwir hanes ein cenedl i bobl [[Uwchgwyrfai]] a Chymru gyfan trwy gyfrwng y Gymraeg.  
+
'' '''Diolch i'n noddwyr presennol, ac i Gronfa Dreftadaeth y Loteri am ariannu sefydlu'r wefan hon.''' ''
  
Mae '''Cof y Cwmwd''' yn ymdrin ag ardal [[Uwchgwyrfai]], gan gadw at yr hen ffiniau canoloesol - sef plwyfi hanesyddol [[Clynnog Fawr]], [[Llanaelhaearn]], [[Llandwrog]], [[Llanllyfni]] a [[Llanwnda]]; yr oedd Llanwnda'n blwyf mwy yn y gorffennol, gan gynnwys darn gorllewinol plwyf modern [[Betws Garmon]]. Mae Uwchgwyrfai yn cynnwys Dyffryn Nantlle i gyd.
 
  
Gyda llaw, hawdd iawn yw ychwanegu ffeithiau at erthygl, neu greu erthygl o'r newydd, ac rydym yn eich gwahodd yn gynnes iawn i wneud hynny.
 
  
Cewch fwy o wybodaeth am '''Cof y Cwmwd''' wrth glicio [[Prosiect:Amdanom|'''yma''']].
 
  
==Sut i ddarllen erthygl neu ganfod ffeithiau==
+
<big>'''Sut i ddarllen erthygl neu ganfod ffeithiau'''</big>
 
[[Delwedd:sbectol.png|60px|chwith]]
 
[[Delwedd:sbectol.png|60px|chwith]]
 
Defnyddiwch y blwch ''Chwilio'' ar ben y sgrîn hon, ar y dde - neu gliciwch ''Holl gategorïau'' ar y rhestr ar y chwith i weld pa gategorïau o bynciau sydd ar gael. Os gwelwch eiriau lliw glas rhywle ar y wefan hon, gallwch gliciwch arnynt ac mi ewch yn syth at yr erthygl berthnasol.
 
Defnyddiwch y blwch ''Chwilio'' ar ben y sgrîn hon, ar y dde - neu gliciwch ''Holl gategorïau'' ar y rhestr ar y chwith i weld pa gategorïau o bynciau sydd ar gael. Os gwelwch eiriau lliw glas rhywle ar y wefan hon, gallwch gliciwch arnynt ac mi ewch yn syth at yr erthygl berthnasol.
Llinell 42: Llinell 47:
  
 
== Erthyglau newydd ==
 
== Erthyglau newydd ==
[[Delwedd:UwchgwyrfaioRosgadfan.jpg|bawd|600px|de|Uwchgwyrfai o Rosgadfan]]
+
[[Delwedd:Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl.JPG|bawd|600px|chwith|Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl]]
 
{{Special:Newestpages/-/20}}
 
{{Special:Newestpages/-/20}}
  
Llinell 49: Llinell 54:
 
==Sut i ychwanegu gwybodaeth==
 
==Sut i ychwanegu gwybodaeth==
 
[[Delwedd:allweddell.jpg|60px|chwith]]
 
[[Delwedd:allweddell.jpg|60px|chwith]]
Gwefan gydweithredol yw '''Cof y Cwmwd''' a chaiff pawb ychwanegu ati'n uniongyrchol dros y we.
+
Gwefan gydweithredol yw '''Cof y Cwmwd''' a chaiff pawb ychwanegu ati'n uniongyrchol dros y we.Hawdd iawn yw i unrhyw un ychwanegu ffeithiau at erthygl, neu greu erthygl o'r newydd. Rydym yn eich gwahodd chi i gyd i wneud hynny, a hynny'n gynnes iawn.
  
Mae'n hawdd i chi ychwanegu ffeithiau at erthygl neu ysgrifennu erthygl ar bwnc newydd, ac mae arnom wir angen eich cyfraniadau er mwyn sicrhau y bydd '''Cof y Cwmwd''' yn cynnwys pob elfen o hanes Cwmwd Uwchgwyrfai. Peidiwch â meddwl bod eraill yn gwybod mwy na chi am eich ardal. Cyflwynwch eich gwybodaeth; dyna sut y daw ffeithiau newydd i'r golwg. Am fwy o wybodaeth am gyfrannu erthygl neu ychwanegu/cywiro ffeithiau, cliciwch [[Cyfrannu at Cof y Cwmwd|'''yma''']].
+
Mae arnom wir angen eich cyfraniadau er mwyn sicrhau y bydd '''Cof y Cwmwd''' yn cynnwys pob elfen o hanes Cwmwd Uwchgwyrfai. Peidiwch â meddwl bod eraill yn gwybod mwy na chi am eich ardal. Cyflwynwch eich gwybodaeth; dyna sut y daw ffeithiau newydd i'r golwg. Am fwy o wybodaeth am gyfrannu erthygl neu ychwanegu/cywiro ffeithiau, cliciwch [[Cyfrannu at Cof y Cwmwd|'''yma''']].
  
 
'''Yn fwy na dim, mentrwch!''' ''Ni ellir gwneud dim i'r wefan nad yw'n bosibl ei wrthdroi.'' ''' ''Felly, allwch chi ddim gwneud stomp o bethau'' '''.
 
'''Yn fwy na dim, mentrwch!''' ''Ni ellir gwneud dim i'r wefan nad yw'n bosibl ei wrthdroi.'' ''' ''Felly, allwch chi ddim gwneud stomp o bethau'' '''.
Llinell 59: Llinell 64:
 
==Enwau lleoedd==
 
==Enwau lleoedd==
  
[[Delwedd:Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl.JPG|bawd|420px|chwith|Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl]]
+
[[Delwedd:UwchgwyrfaioRosgadfan.jpg|bawd|420px|de|Uwchgwyrfai o Rosgadfan]]
  
 
Cymraeg yw iaith gwefan '''Cof y Cwmwd''' ac felly defnyddir yr enw Cymraeg bob tro, boed y lle yng Nghymru neu'n rhywle arall - a bwrw bod enw Cymraeg ar gael, e.e. "Lerpwl". Am restr o'r enwau hyn gweler [https://cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_enwau_Cymraeg_ar_drefi_a_llefydd_eraill_yn_Lloegr] am restr o enwau Lloegr; a [https://cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_enwau_Cymraeg_ar_drefi_a_llefydd_eraill_yn_yr_Alban] am restr o enwau lleoedd yr Alban.
 
Cymraeg yw iaith gwefan '''Cof y Cwmwd''' ac felly defnyddir yr enw Cymraeg bob tro, boed y lle yng Nghymru neu'n rhywle arall - a bwrw bod enw Cymraeg ar gael, e.e. "Lerpwl". Am restr o'r enwau hyn gweler [https://cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_enwau_Cymraeg_ar_drefi_a_llefydd_eraill_yn_Lloegr] am restr o enwau Lloegr; a [https://cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_enwau_Cymraeg_ar_drefi_a_llefydd_eraill_yn_yr_Alban] am restr o enwau lleoedd yr Alban.
Llinell 65: Llinell 70:
 
Mae rhai enwau lleol yn cael eu sillafu mewn sawl ffordd, a rhaid oedd penderfynu ar y sillafiad y byddwn yn ei ddefnyddio, er mwyn i fynegai'r safle weithio'n iawn.   
 
Mae rhai enwau lleol yn cael eu sillafu mewn sawl ffordd, a rhaid oedd penderfynu ar y sillafiad y byddwn yn ei ddefnyddio, er mwyn i fynegai'r safle weithio'n iawn.   
  
Dyma'r ffurfiau sy'n cael eu defnyddio yng '''Nghof y Cwmwd''': [[Bethesda Bach]]; [[Bwlchderwin]]; [[Clynnog Fawr]]; [[Drws-y-coed]]; [[Glan-rhyd]]; [[Gurn Goch]]; [[Isgwyrfai]]; [[Maestryfan]]; [[Pant-glas]]; [[Pen-y-groes]]; [[Pontlyfni]]; [[Rhosgadfan]]; [[Rhos-isaf]]; [[Rhostryfan]]; [[Rhyd-ddu]]; [[Tal-y-sarn]]; [[Tan'rallt]]; [[Tai Lôn]]; [[Tŷ'nlôn]]; [[Uwchgwyrfai]]; [[Y Bontnewydd]]; [[Y Fron]]; [[Y Groeslon]].
+
Dyma'r ffurfiau sy'n cael eu defnyddio yng '''Nghof y Cwmwd''': [[Bethesda Bach]]; [[Bwlchderwin]]; [[Clynnog Fawr]]; [[Drws-y-coed]]; [[Glan-rhyd]]; [[Gurn Goch]]; [[Isgwyrfai]]; [[Maestryfan]]; [[Moeltryfan (ardal)|Moeltryfan]]; [[Pant-glas]]; [[Pen-y-groes]]; [[Pontlyfni]]; [[Rhosgadfan]]; [[Rhos-isaf]]; [[Rhostryfan]]; [[Rhyd-ddu]]; [[Tal-y-sarn]]; [[Tan'rallt]]; [[Tai Lôn]]; [[Tŷ'nlôn]]; [[Uwchgwyrfai]]; [[Y Bontnewydd]]; [[Y Fron]]; [[Y Groeslon]].
  
 
== Iaith Cof y Cwmwd ==
 
== Iaith Cof y Cwmwd ==
Llinell 82: Llinell 87:
  
 
==A oes gennych sylwadau?==
 
==A oes gennych sylwadau?==
Mae modd rhoi sylwadau am unrhyw dudalen trwy ddefnyddio'r botwm '''Sgwrs''' ar ben erthygl (mae un ar dop y dudalen hon, er enghraifft). Ond os yw'n well gennych anfon e-bost, gallwch gysylltu â rheolwyr '''Cof y Cwmwd''' trwy yrru e-bost at '''wiciuwchgwyrfai@talktalk.net'''.
+
Mae modd rhoi sylwadau am unrhyw dudalen trwy ddefnyddio'r botwm '''Sgwrs''' ar ben erthygl (mae un ar dop y dudalen hon, er enghraifft). Ond os yw'n well gennych anfon e-bost, gallwch gysylltu â gweinyddwyr '''Cof y Cwmwd''' trwy yrru e-bost at '''cofycwmwd@gmail.com'''
 +
 
  
  

Diwygiad 10:17, 6 Ebrill 2021

Cof y Cwmwd


Pentref Trefor a mynyddoedd y Curnau - o'r chwith, Y Gurn Goch, Y Gurn Ddu a Moel Penllechog. Draw ar y gorwel y mae Mynydd Cilgwyn.
NEWYDDION

1200 O ERTHYGLAU ERBYN HYN

Mae nifer yr erthyglau - a nifer pynciau Cof y Cwmwd - yn dal i dyfu. Ers Awst 2017, mae deuddeg cant o erthyglau, rhai byr ond rhai'n hir iawn, wedi'u hychwanegu at y Cof. Dyma, yn ddigamsyniol erbyn hyn, brif ffynhonell hanes yr arfordir o Drefor i Ddinas Dinlle, a Dyffryn Nantlle i gyd.

Diolch diffuant i'n holl gyfranwyr - ond mae digonedd o le am ragor o gyfraniadau. Beth amdani felly? 'Does dim byd yn rhy ddibwys i'w gofnodi, ac os na wnewch chi, pwy arall wneith?

Diolch hefyd i'r Cynghorau lleol ac i'r elusen Cronfa Elw Park-Jones sydd wedi ein cefnogi. Heb eu help, fyddai'r Cof mewn perygl o ddod i ben.

Pan fydd helynt Cofid drosodd, bydd cyfle i chi ddod i sesiynau cyfrannu ar y cyd. Gwyliwch allan am hysbyseb yma!Croeso i Cof y Cwmwd. Ein nod yw cyflwyno gwir hanes ein bro a'i phobl i bobl Uwchgwyrfai a Chymru gyfan trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwefan gymunedol ydyw, a chaiff unrhyw un gyfrannu ati.

Mae'n hawdd iawn i chi ddefnyddio'r wefan - os ydych wedi defnyddio Wicipedia rywbryd, byddwch yn gwybod mor hawdd ydy hi: mi rydan ni'n defnyddio'r un un meddalwedd.

Uwchgwyrfai

Mae Cof y Cwmwd yn ymdrin ag ardal Uwchgwyrfai, gan gadw at yr hen ffiniau canoloesol - sef plwyfi hanesyddol Clynnog Fawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Llanllyfni a Llanwnda; yr oedd Llanwnda'n blwyf mwy yn y gorffennol, gan gynnwys darn gorllewinol plwyf modern Betws Garmon. Mae Uwchgwyrfai yn cynnwys Dyffryn Nantlle i gyd. Cof y Cwmwd yw un o weithgareddau Canolfan Hanes Uwchgwyrfai. Cewch fwy o wybodaeth am Cof y Cwmwd wrth glicio yma.

Diolch i'n noddwyr presennol, ac i Gronfa Dreftadaeth y Loteri am ariannu sefydlu'r wefan hon.Sut i ddarllen erthygl neu ganfod ffeithiau

Sbectol.png

Defnyddiwch y blwch Chwilio ar ben y sgrîn hon, ar y dde - neu gliciwch Holl gategorïau ar y rhestr ar y chwith i weld pa gategorïau o bynciau sydd ar gael. Os gwelwch eiriau lliw glas rhywle ar y wefan hon, gallwch gliciwch arnynt ac mi ewch yn syth at yr erthygl berthnasol.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, cliciwch yma i ganfod dolennau at wefanau eraill all fod o ddefnydd i chi.

NEU BETH AM... ddysgu rhywbeth newydd am eich dyffryn? Cliciwch ar Tudalen ar hap ar y chwith a 'does wybod be' wnewch chi ei ddysgu


Erthyglau newydd

Uwchgwyrfai o Fwlch yr Eifl
 1. Ysgol Ynys yr Arch
 2. Twm Elias
 3. Moel Derwin
 4. Achos Methodistaidd Hen Derfyn
 5. Pandy (Llanllyfni)
 6. Pandy Llanllyfni
 7. Mynwent y Bedyddwyr Albanaidd
 8. Afon Rhydybeirion
 9. Afon Rheon
 10. Afon Beirion
 11. Afon Ystumllech
 12. Afon Lech
 13. Afon Gochoer
 14. Melin Eisteddfa Isaf
 15. Hugh W. Hughes (Llechfrenin America)
 16. Y Berth
 17. Berth
 18. Seiat Fethodistaidd Bryngadfa
 19. Brêc Bach
 20. Coleg Glynllifon

Cyfanswm: 1,267 erthygl

Sut i ychwanegu gwybodaeth

Allweddell.jpg

Gwefan gydweithredol yw Cof y Cwmwd a chaiff pawb ychwanegu ati'n uniongyrchol dros y we.Hawdd iawn yw i unrhyw un ychwanegu ffeithiau at erthygl, neu greu erthygl o'r newydd. Rydym yn eich gwahodd chi i gyd i wneud hynny, a hynny'n gynnes iawn.

Mae arnom wir angen eich cyfraniadau er mwyn sicrhau y bydd Cof y Cwmwd yn cynnwys pob elfen o hanes Cwmwd Uwchgwyrfai. Peidiwch â meddwl bod eraill yn gwybod mwy na chi am eich ardal. Cyflwynwch eich gwybodaeth; dyna sut y daw ffeithiau newydd i'r golwg. Am fwy o wybodaeth am gyfrannu erthygl neu ychwanegu/cywiro ffeithiau, cliciwch yma.

Yn fwy na dim, mentrwch! Ni ellir gwneud dim i'r wefan nad yw'n bosibl ei wrthdroi. Felly, allwch chi ddim gwneud stomp o bethau .

Angen syniadau am erthygl? Cliciwch ar unrhyw eiriau coch yn y testun - neu cliciwch yma.

Enwau lleoedd

Uwchgwyrfai o Rosgadfan

Cymraeg yw iaith gwefan Cof y Cwmwd ac felly defnyddir yr enw Cymraeg bob tro, boed y lle yng Nghymru neu'n rhywle arall - a bwrw bod enw Cymraeg ar gael, e.e. "Lerpwl". Am restr o'r enwau hyn gweler [1] am restr o enwau Lloegr; a [2] am restr o enwau lleoedd yr Alban.

Mae rhai enwau lleol yn cael eu sillafu mewn sawl ffordd, a rhaid oedd penderfynu ar y sillafiad y byddwn yn ei ddefnyddio, er mwyn i fynegai'r safle weithio'n iawn.

Dyma'r ffurfiau sy'n cael eu defnyddio yng Nghof y Cwmwd: Bethesda Bach; Bwlchderwin; Clynnog Fawr; Drws-y-coed; Glan-rhyd; Gurn Goch; Isgwyrfai; Maestryfan; Moeltryfan; Pant-glas; Pen-y-groes; Pontlyfni; Rhosgadfan; Rhos-isaf; Rhostryfan; Rhyd-ddu; Tal-y-sarn; Tan'rallt; Tai Lôn; Tŷ'nlôn; Uwchgwyrfai; Y Bontnewydd; Y Fron; Y Groeslon.

Iaith Cof y Cwmwd

Ffynhonnell o wybodaeth Gymraeg ei hiaith yw Cof y Cwmwd. Mae erthyglau Cymraeg am rai elfennau o hanes Uwchgwyrfai ar gael hefyd ar Wicipedia Cymraeg - ac wrth gwrs mewn ieithoedd eraill ar Wikipedia. Cofiwch hefyd fod modd i ffrindiau di-Gymraeg fentro cael cyfieithiad (o ryw fath!) o erthyglau Cof y Cwmwd trwy ddefnyddio Google Translate.

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

YGanolfan.jpg

Dyma'r ganolfan yng nghwmwd Uwchgwyrfai sy’n costrelu dyheadau a hanes ardal sy’n enwog am ei chyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol. Dyma’n wir bwerdy bro. Lleolir y Ganolfan yn hen ysgoldy Eben Fardd yng Nghlynnog Fawr yn Arfon.

Elusen gofrestredig yw Canolfan Hanes Uwchgwyrfai. Ymysg y gweithgareddau, trefnir darlithoedd bob mis ac ar ddyddiau coffa ein cenedl; cynhelir ysgolion undydd i ledaenu ein gwir hanes ac arddangosfeydd achlysurol; cynhelir clwb darllen misol; a chyhoeddir cylchgrawn sain, yr Utgorn, bob chwarter sy'n ymdrin â phynciau hanesyddol a diwylliannol, ac a ddosberthir i danysgrifwyr. Caiff y deillion ei dderbyn am ddim ond iddynt wneud cais. Yng nghefn y ganolfan ceir gardd draddodiadol Gymreig y mae rhai o'r aelodau'n edrych ar ei hôl.

Ewch i brif wefan Canolfan Hanes Uwchgwyrfai am fanylion llawn a'r newyddion diweddaraf.

A oes gennych sylwadau?

Mae modd rhoi sylwadau am unrhyw dudalen trwy ddefnyddio'r botwm Sgwrs ar ben erthygl (mae un ar dop y dudalen hon, er enghraifft). Ond os yw'n well gennych anfon e-bost, gallwch gysylltu â gweinyddwyr Cof y Cwmwd trwy yrru e-bost at cofycwmwd@gmail.comDyffryn Nantlle - panorama.JPG