Yn golygu Gerallt Lloyd Owen

Jump to navigation Jump to search

Dalier sylw: Nid ydych wedi mewngofnodi. Fe fydd eich cyfeiriad IP yn ymddangos ar hanes golygu'r dudalen hon. Gallwch ddewis cuddio'ch cyfeiriad IP drwy greu cyfrif (a mewngofnodi) cyn golygu.

Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.

Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 1: Llinell 1:
 
'Roedd '''Gerallt Lloyd Owen''' (1944-2014) yn brifardd a hanai o Gefnddwysarn ym Meirionnydd. Roedd yn frawd i'r Prifardd a'r cyn-Archdderwydd [[Geraint Lloyd Owen]] (Geraint Llifon). Bu'n byw y rhan fwyaf o'i oes ym mhentref [[Llandwrog]].
 
'Roedd '''Gerallt Lloyd Owen''' (1944-2014) yn brifardd a hanai o Gefnddwysarn ym Meirionnydd. Roedd yn frawd i'r Prifardd a'r cyn-Archdderwydd [[Geraint Lloyd Owen]] (Geraint Llifon). Bu'n byw y rhan fwyaf o'i oes ym mhentref [[Llandwrog]].
  
Er i'w gyfrol gyntaf, ''Ugain Oed a'i Ganiadau'' (Argraffty'r M.C., Caernarfon, 1966) gael ei chyhoeddi ym 1966, ni ddaeth yn ffigwr amlwg nes iddo gyhoeddi ''Cerddi'r Cywilydd'' ym 1972.<ref>Gweler y Bywgraffiadur Cymreig Arlein; adalwyd 13.6.2019.</ref>
+
Er i'w gyfrol gyntaf, ''Ugain Oed a'i Ganiadau'' (Argraffty'r M.C., Caernarfon, 1966) gael ei gyhoeddi ym 1966, ni ddaeth yn ffigwr amlwg nes iddo gyhoeddi ''Cerddi'r Cywilydd'' ym 1972.<ref>Gweler y Bywgraffiadur Cymreig Arlein; adalwyd 13.6.2019.</ref>
  
Nodweddir ei farddoniaeth gan ymdeimlad cryf o Gymreictod a phwyslais ar etifeddiaeth y Cymry a'r angen i'w hamddiffyn. Gwelir hyn yn arbennig o eglur mewn cerddi fel yr awdl rymus ''Cilmeri'', am dranc Llywelyn ap Gruffudd (ac a enillodd iddo'r Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1982, saith gan mlynedd union wedi cyflafan Cilmeri), a'r gerdd ''Fy Ngwlad'' (''Cerddi'r Cywilydd'') am yr arwisgiad yng Nghaernarfon ym 1969, sy'n agor efo'r llinellau cofiadwy,
+
Nodweddir ei farddoniaeth gan ymdeimlad cryf am Gymreictod] a phwyslais ar etifeddiaeth y Cymry a'r angen i'w hamddiffyn. Gwelir hyn yn arbennig o eglur mewn cerddi fel yr awdl] ''Cilmeri'' , am dranc Llywelyn ap Gruffudd, a'r gerdd ''Fy Ngwlad'' (''Cerddi'r Cywilydd'') am yr arwisgiad yng Nghaernarfon] ymn 1969 sy'n agor efo'r llinellau cofiadwy,
  
 
:Wylit, wylit, Lywelyn,
 
:Wylit, wylit, Lywelyn,
Llinell 12: Llinell 12:
 
:Llariaidd eu gwên lle'r oedd gwŷr.
 
:Llariaidd eu gwên lle'r oedd gwŷr.
  
Ond mae agwedd bersonol i'w awen hefyd, yn ei gerddi am gyfeillion a pherthnasau, a'i gariad amlwg at ei fro. Mae'n medru bod yn ffraeth yn ogystal, er enghraifft yn ei gerdd ''Trafferth mewn siop'' (yn y gyfrol ''Cilmeri'') pan wrthodwyd iddo gael talu â siec yn y Gymraeg yn siop Marks and Spencers, Llandudno. Mae'r gerdd hon yn adleisio cywydd adnabyddus Dafydd ap Gwilym ''Trafferth mewn Tafarn''.
+
Ond mae gan ei awen agwedd bersonol hefyd, yn ei gerddi am gyfeillion a pherthnasau, a'i gariad amlwg at ei fro. Mae'n medru bod yn ffraeth yn ogystal, er enghraifft yn ei gerdd ''Trafferth mewn siop'' (yn y gyfrol ''Cilmeri'') am gael gwrthod talu â siec yn y Gymraeg yn siop Marks and Spencers, Llandudno, sy'n adleisio cerdd adnabyddus Dafydd ap Gwilym ''Trafferth mewn Tafarn''.
  
 
Cyhoeddodd hunangofiant ym 1999 dan y teitl ''Fy Nghawl Fy Hun''.  Golygodd gylchgrawn y Coleg Normal (Y Normalydd), sawl cyfrol yn y gyfres ''Talwrn y Beirdd'', a bu'n gyd-olygydd y cylchgrawn ''Barddas'' am gyfnod.
 
Cyhoeddodd hunangofiant ym 1999 dan y teitl ''Fy Nghawl Fy Hun''.  Golygodd gylchgrawn y Coleg Normal (Y Normalydd), sawl cyfrol yn y gyfres ''Talwrn y Beirdd'', a bu'n gyd-olygydd y cylchgrawn ''Barddas'' am gyfnod.
Llinell 18: Llinell 18:
 
Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Dwyfor 1975 ac yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abertawe 1982.<ref>Wicipedia [https://cy.wikipedia.org/wiki/Gerallt_Lloyd_Owen], adalwyd 13.6.2019</ref>
 
Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Dwyfor 1975 ac yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abertawe 1982.<ref>Wicipedia [https://cy.wikipedia.org/wiki/Gerallt_Lloyd_Owen], adalwyd 13.6.2019</ref>
  
Ymysg ei ddiddordebau roedd saethu colomennod clai, a bu'n serennu ar raglen am y gamp ar S4C. Yr oedd yn fwy enwog am ei swyddogaeth am flynyddoedd lawer fel y meuryn ar ''Talwrn y Beirdd'' ar Radio Cymru ac yn y Babell Lên.
+
Ymysg ei ddiddordebau oedd saethu colomennod clai, a bu'n serenni ar raglen am y gamp ar S4C. Yr oedd yn fwy enwog am ei rôl am flynyddoedd lawer fel y meuryn ar ''Talwrn y Beirdd'' ar Radio Cymru ac yn y Babell Lên.
  
 
==Cyfeiriadau==
 
==Cyfeiriadau==
  
 
[[Categori:Beirdd]]
 
[[Categori:Beirdd]]
[[Categori:Pobl]]
 

Mae pob cyfraniad i Cof y Cwmwd yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (Comin Creu) (gwelwch Prosiect:Hawlfraint am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

Diddymu Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)