Yn golygu Eifion (etholaeth)

Jump to navigation Jump to search

Dalier sylw: Nid ydych wedi mewngofnodi. Fe fydd eich cyfeiriad IP yn ymddangos ar hanes golygu'r dudalen hon. Gallwch ddewis cuddio'ch cyfeiriad IP drwy greu cyfrif (a mewngofnodi) cyn golygu.

Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.

Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 5: Llinell 5:
 
Ei ffiniau, yn fras, oedd cantrefi Llŷn,Eifionydd ac Uwchgwyrfai, ynghyd â rhannau gorllewinol o [[Isgwyrfai]]. Ni chynhwysai'r etholaeth y trefi a etholai aelod seneddol dros Fwrdeistrefi Caernarfon.
 
Ei ffiniau, yn fras, oedd cantrefi Llŷn,Eifionydd ac Uwchgwyrfai, ynghyd â rhannau gorllewinol o [[Isgwyrfai]]. Ni chynhwysai'r etholaeth y trefi a etholai aelod seneddol dros Fwrdeistrefi Caernarfon.
  
Dau aelod yn unig a gynrychiolodd yr etholaeth: [[John Bryn Roberts]] o 1885 hyd nes iddo gael ei ddyrchafu'n farnwr ym 1906; ac wedyn [[Ellis W. Davies]], o 1906 hyd ddiddymiad yr etholaeth ym 1918 - y ddau ohonynt yn rhyddfrydwyr a ddychwelwyd bron bob tro'n ddiwrthwynebiad gan nad oedd y Ceidwadwyr yn teimlo ei bod hi'n werth sefyll. Ym 1885, ceisiodd H Ellis Nanney ennill y sedd dros y Ceidwadwyr, ac ym 1886, [[George Farren]], rheolwr [[Chwarel yr Eifl]], oedd yr ymgeisydd Ceidwadol (er iddo alw ei hun yn Unoliaethwr Rhyddfrydol|). W. Humphreys oedd eu hymgeisydd ym 1892. Safai neb yn erbyn Roberts yn etholiadau 1895, 19090 na 1906, nac yn erbyn Ellis Davies mewn isetholiad yr un flwyddyn. F.J.L. Priestley oedd eu hymgeisydd aflwydiannus ym 1910.<ref>Wicipedia, erthygl ar Eifion [https://cy.wikipedia.org/wiki/Eifion_(etholaeth_seneddol)], cyrchwyd 21.01.2021</ref>
+
Dau aelod yn unig a gynrychiolodd yr etholaeth: [[John Bryn Roberts]] o 1885 hyd nes iddo gael ei ddyrchafu'n farnwr ym 1906; ac wedyn [[Ellis W. Davies]], o 1906 hyd ddiddymiad yr etholaeth ym 1918 - y ddau ohonynt yn rhyddfrydwyr a ddychwelwyd bron bob tro'n ddiwrthwynebiad gan nad oedd y Ceidwadwyr yn teimlo ei bod hi'n werth sefyll. Ym 1885, ceisiodd H Ellis Nanney ennill y sedd drostynt, ac ym 1886, [[George Farren]], rheolwr [[Chwarel yr Eifl]], oedd yr ymgeisydd (er iddo alw ei hun yn Unoliaethwr Rhyddfrydol|). W. Humphreys oedd yr ymgeisydd ym 1892. Safai neb yn erbyn Roberts yn etholiadau 1895, 19090 na 1906, nac yn erbyn Ellis Davies mewn isetholiad yr un flwyddyn. F.J.L. Priestley oedd eu hymgeisydd aflwydiannus ym 1910.<ref>Wicipedia, erthygl ar Eifion [https://cy.wikipedia.org/wiki/Eifion_(etholaeth_seneddol)], cyrchwyd 21.01.2021</ref>
  
 
Ym 1918, ailunwyd dwy sedd sirol Sir Gaernarfon yn un etholaeth fel y bu cyn 1885
 
Ym 1918, ailunwyd dwy sedd sirol Sir Gaernarfon yn un etholaeth fel y bu cyn 1885

Mae pob cyfraniad i Cof y Cwmwd yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (Comin Creu) (gwelwch Prosiect:Hawlfraint am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

Diddymu Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)

Defnyddir y nodiadau hyn yn y dudalen hon: