David Jones, gweinidog

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search

Roedd y Parch. David Jones yn weinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a fu'n gwasanaethu yn Nyffryn Nantlle am ddau gyfnod tua diwedd y 19g. Bu'n weinidog ar gapel Salem, Llanllyfni o 1873 hyd 1878, pan dderbyniodd alwad gan gapel yr enwad yn Llanfair Talhaearn, Sir Ddinbych. Dychwelodd o'r fan honno ym 1885 i fod yn weinidog Hyfrydle, Tal-y-sarn, cyn gadael yr ofalaeth honno ym 1889 am gapel yn Nyffryn Clwyd. [1]

Roedd gan David Jones a'i wraig, Mary Laura, a aned ym Mangor ym 1834, o leiaf ddau o blant: Mary Elizabeth (g.1866 ym Machynlleth), ac Edward Llewelyn (g.1870 yn Abergynolwyn).[2] Mae lleoedd geni'r plant yn tueddu i awgrymu mai yn y mannau hynny y bu David Jones yn gwasanaethu fel gweinidog cyn iddo ddod i Ddyffryn Nantlle.

Er nad oes llawer o'i farddoniaeth wedi dod i'r fei, mae'n amlwg ei fod yn fardd da. Gosodwyd ef yn bedwerydd allan o 18 o feirdd y dyffryn o ran eu safon ym 1888[3] Credir iddo ennill ar yr awdl ac ar y bryddest yng nghyfardod llenyddol Capel Moriah, Caernarfon ym 1884.[4]

Eginyn.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma

Cyfeiriadau

  1. W. Hobley, ‘’Hanes Methodistiaeth Arfon’’, Cyf. I (Caernarfon, 1910), tt.135-6, 325; Y Genedl Gymreig, 24.4.1889, t.8
  2. Cyfrifiad plwyf Llanfair Talhaearn, 1871
  3. Y Genedl Gymreig, 8.2.1888, t.7
  4. Y Genedl Gymreig, 16.4.1884, t.5