Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Cyngor Dosbarth Gwledig Gwyrfai"

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search
(Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Daeth '''Cyngor Dosbarth Gwledig Gwyrfai''' i fodolaeth yn sgil Deddf Llywodraeth Leol 1894, pan grëwyd ail reng o gynghorau lleol wedi'u hethol yn ddemo...')
 
 
(Ni ddangosir y 3 golygiad yn y canol gan yr un defnyddiwr)
Llinell 1: Llinell 1:
Daeth '''Cyngor Dosbarth Gwledig Gwyrfai''' i fodolaeth yn sgil Deddf Llywodraeth Leol 1894, pan grëwyd ail reng o gynghorau lleol wedi'u hethol yn ddemocrataidd (yn ôl safonau'r oes, lle nad oedd merched yn cael pleidleisio heblaw eu bod yn drethdalwyr dros eu heiddo eu hunain). Arferai fod nifer o Undebau'r Tlodion ym mhob sir, ac ar ôl creu cynghorau dosbarth dinesig neu fwrdeistrefi yn y trefi, ffurfiwyd dosbarth gwledig o'r hyn a oedd yn weddill o diriogaeth undeb y tlodion. Gan fod [[Undeb Tlodion Caernarfon]] yn ymestyn dros y Fenai i Sir Fôn, ffurfiwyd cyngor dosbarth arall yn y fan honno, gan nad oedd modd i ddosbarth gwlediog fynd y tu hwnt i ffiniau sir.
+
Daeth '''Cyngor Dosbarth Gwledig Gwyrfai''' i fodolaeth yn sgil Deddf Llywodraeth Leol 1894, pan grëwyd ail reng o gynghorau lleol wedi'u hethol yn ddemocrataidd (yn ôl safonau'r oes, lle nad oedd merched yn cael pleidleisio heblaw eu bod yn drethdalwyr dros eu heiddo eu hunain). Arferai fod nifer o Undebau'r Tlodion ym mhob sir, ac ar ôl creu cynghorau dosbarth dinesig neu fwrdeistrefi yn y trefi, ffurfiwyd dosbarth gwledig o'r hyn a oedd yn weddill o diriogaeth undeb y tlodion. Gan fod [[Undeb Gwarcheidwaid Caernarfon]] yn ymestyn dros y Fenai i Sir Fôn, ffurfiwyd cyngor dosbarth arall yn y fan honno, gan nad oedd modd i ddosbarth gwlediog fynd y tu hwnt i ffiniau sir.
  
Roedd pob plwyf yn [[uwchgwyrfai]] heblaw am blwyf [[Llanaelhaearn]] yn rhan o ddosbarth Gwyrfai, er iddo ymestyn hefyd dros rhan helaeth o [[Isgwyrfai]], i ddyffrynnoedd Gwyrfai, Seiont a Pheris.
+
Roedd pob plwyf yn [[Uwchgwyrfai]] heblaw am blwyf [[Llanaelhaearn]] yn rhan o ddosbarth Gwyrfai, er iddo ymestyn hefyd dros rhan helaeth o [[Isgwyrfai]], i ddyffrynnoedd Gwyrfai, Seiont a Pheris.
  
 
Prif swyddogaethau cynghorau dosbarth gwledig oedd materion megis iechyd cyhoeddus, sbwriel, mynwentydd, llwybrau, mwynderau cyffredinol ac, yn ddiweddarach, dai.
 
Prif swyddogaethau cynghorau dosbarth gwledig oedd materion megis iechyd cyhoeddus, sbwriel, mynwentydd, llwybrau, mwynderau cyffredinol ac, yn ddiweddarach, dai.
  
Daeth Cyngor Dosbarth Gwledig Gwyrfai (fel pob cyngor dosbarth a ffurfiwyd yn unol â deddf 1894) i ben ddiwedd Mawrth 1974 pan ffurfiwyd cynghoaru dosbarth mwy; yn achos Dosbarth Gwyrfai, aeth yn rhan o gyngor newydd dosbarth [[Cyngor Dosbarth Arfon|Arfon]] - ar wahân i blwyf [[Clynnog Fawr]] a roddwyd i [[Cyngor Dosbarth Dwyfor|Ddosbarth Dwyfor]].<ref>Gwybodaeth bersonol</ref>
+
Daeth Cyngor Dosbarth Gwledig Gwyrfai (fel pob cyngor dosbarth a ffurfiwyd yn unol â deddf 1894) i ben ddiwedd Mawrth 1974 pan ffurfiwyd cynghoaru dosbarth mwy; yn achos Dosbarth Gwyrfai, aeth yn rhan o gyngor newydd bwrdeistref [[Cyngor Bwrdeistref Arfon|Arfon]] - ar wahân i blwyf [[Clynnog Fawr]] a roddwyd i [[Cyngor Dosbarth Dwyfor|Ddosbarth Dwyfor]].<ref>Gwybodaeth bersonol</ref>
  
 
==Cyfeiriadau==
 
==Cyfeiriadau==
 
{{cyfeiriadau}}
 
{{cyfeiriadau}}
[[Categori:Israniadau gweinyddol]]
+
[[Categori:Israniadau gwladol]]
 +
[[Categori:Rhanbarthau gweinyddol]]

Y diwygiad cyfredol, am 19:19, 24 Mawrth 2020

Daeth Cyngor Dosbarth Gwledig Gwyrfai i fodolaeth yn sgil Deddf Llywodraeth Leol 1894, pan grëwyd ail reng o gynghorau lleol wedi'u hethol yn ddemocrataidd (yn ôl safonau'r oes, lle nad oedd merched yn cael pleidleisio heblaw eu bod yn drethdalwyr dros eu heiddo eu hunain). Arferai fod nifer o Undebau'r Tlodion ym mhob sir, ac ar ôl creu cynghorau dosbarth dinesig neu fwrdeistrefi yn y trefi, ffurfiwyd dosbarth gwledig o'r hyn a oedd yn weddill o diriogaeth undeb y tlodion. Gan fod Undeb Gwarcheidwaid Caernarfon yn ymestyn dros y Fenai i Sir Fôn, ffurfiwyd cyngor dosbarth arall yn y fan honno, gan nad oedd modd i ddosbarth gwlediog fynd y tu hwnt i ffiniau sir.

Roedd pob plwyf yn Uwchgwyrfai heblaw am blwyf Llanaelhaearn yn rhan o ddosbarth Gwyrfai, er iddo ymestyn hefyd dros rhan helaeth o Isgwyrfai, i ddyffrynnoedd Gwyrfai, Seiont a Pheris.

Prif swyddogaethau cynghorau dosbarth gwledig oedd materion megis iechyd cyhoeddus, sbwriel, mynwentydd, llwybrau, mwynderau cyffredinol ac, yn ddiweddarach, dai.

Daeth Cyngor Dosbarth Gwledig Gwyrfai (fel pob cyngor dosbarth a ffurfiwyd yn unol â deddf 1894) i ben ddiwedd Mawrth 1974 pan ffurfiwyd cynghoaru dosbarth mwy; yn achos Dosbarth Gwyrfai, aeth yn rhan o gyngor newydd bwrdeistref Arfon - ar wahân i blwyf Clynnog Fawr a roddwyd i Ddosbarth Dwyfor.[1]

Cyfeiriadau[golygu]

  1. Gwybodaeth bersonol