Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Clwb Garddio Felinwnda"

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search
(Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Sefydlwyd '''Clwb Garddio Felinwnda''' pan agorodd Canolfan Gymdeithasol Felinwnda yn 2008, gydag Osborn Jones, Llandwrog, yn gadeirydd. Cynhelir...')
 
 
Llinell 1: Llinell 1:
Sefydlwyd '''Clwb Garddio Felinwnda''' pan agorodd [[Canolfan Gymdeithasol Felinwnda]] yn 2008, gydag Osborn Jones, [[Llandwrog]], yn gadeirydd. Cynhelir sawl cyfarfod bob tymor, yn ogystal â gwibdeithiau i weld gerddi rhai o'r aelodau a gerddi cyhoeddus nodedig.
+
Sefydlwyd '''Clwb Garddio Felinwnda''' pan agorodd [[Canolfan Felinwnda]] yn 2008, gydag Osborn Jones, [[Llandwrog]], yn gadeirydd. Cynhelir sawl cyfarfod bob tymor, yn ogystal â gwibdeithiau i weld gerddi rhai o'r aelodau a gerddi cyhoeddus nodedig.
  
 
Mae crynodeb o weithgareddau'r clwb, a ymddangosodd ar eu blog yn 2014, yn rhoi argraff o weithgareddau a llwyddiannau'r clwb:
 
Mae crynodeb o weithgareddau'r clwb, a ymddangosodd ar eu blog yn 2014, yn rhoi argraff o weithgareddau a llwyddiannau'r clwb:

Y diwygiad cyfredol, am 18:23, 29 Rhagfyr 2021

Sefydlwyd Clwb Garddio Felinwnda pan agorodd Canolfan Felinwnda yn 2008, gydag Osborn Jones, Llandwrog, yn gadeirydd. Cynhelir sawl cyfarfod bob tymor, yn ogystal â gwibdeithiau i weld gerddi rhai o'r aelodau a gerddi cyhoeddus nodedig.

Mae crynodeb o weithgareddau'r clwb, a ymddangosodd ar eu blog yn 2014, yn rhoi argraff o weithgareddau a llwyddiannau'r clwb:

Cafodd Clwb Garddio Felinwnda dymor diddorol iawn yn 2013, a da oedd cael croesawu cymaint o aelodau newydd, yn hen ac ifanc! Yn ogystal â dysgu trwy wrando ar arbenigwyr y byd garddio, cafwyd ymweliadau â gerddi rhai o'r aelodau. Gerddi amrywiol iawn, ond pob un fel ei gilydd yn adlewyrchiad o ddiddordebau amrywiol y garddwyr. Mentrodd rhai o'r Clwb i Sioe Tatton ar y trip blynyddol. Sioe gwerth chweil fel arfer ond co' da am orfod ciwio am oriau i gael mynediad! Mae rhaglen digon diddorol wedi'i llunio ar gyfer tymor 2014 eto. Ar nos Iau, 6 Mawrth 2014 byddwn yn croesawu Dafydd Wigley i agor y tymor. Noson o rannu profiadau, gyda Dafydd yn llywio'r drafodaeth, i bwrpas helpu aelodau newydd a rhai mwy profiadol fel ei gilydd. Yn ogystal byddwn yn rhannu tatws hadyd o'r math 'Sarpo', sydd wedi cael eu datblygu ym Mhrifysgol Bangor fel tatws sy'n gwrthsefyll y malltod ('blight'). Croeso cynnes i bawb ymuno â ni, ac un ai dalu fesul noson neu am y tymor cyfan. Ar y drydedd nos Fawrth o'r mis cynhelir y cyfarfodydd o fis Ebrill ymlaen, pan ddaw Awen Haf (Galwad Cynnar) i sôn am berlysiau. Mae Awen yn hen ffefryn gan y Clwb, ac mae ei sgwrs yn ddifyr a buddiol bob amser. Dyma'r mis i rannu gwreiddiau, cymeryd torion, rhannu 'plygiau' a hadau o bob math. Ym mis Mai ceir noson dipyn yn wahanol wrth wahodd Nici Beech draw i sgwrsio am y rhaglen deledu 'Byw yn yr Ardd'. Atgofion am uchel-fannau'r gyfres ac ambell dro trwstan y tu ôl i'r camera! Ym Mehefin a Gorffennaf, trefnir ymweliadau i fwy o erddi'r aelodau. Ymunwch â'r criw ar y teithiau diddorol yma. Ym mis Awst bydd cyfle i ymweld â Sioe Flodau Amwythig . Ceir sgwrs am winllannau Pant Du ym mis Medi, a bydd y tymor yn dirwyn i ben ym mis Hydref gyda gwledd o gynnyrch y tymor yng Nghanolfan Felinwnda. Am fanylion pellach cysylltwch ag Osborn (830615), Marika (830913) neu clwbgarddio AT yahoo DOT com. A chofiwch fwrw golwg ar golofn 'digwyddiadau' papur Lleu am wybodaeth am ddigwyddiadau'r mis!