Yn golygu Clogwyn Marchnad

Jump to navigation Jump to search

Dalier sylw: Nid ydych wedi mewngofnodi. Fe fydd eich cyfeiriad IP yn ymddangos ar hanes golygu'r dudalen hon. Gallwch ddewis cuddio'ch cyfeiriad IP drwy greu cyfrif (a mewngofnodi) cyn golygu.

Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.

Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 1: Llinell 1:
'''Clogwyn Marchnad''' yw'r enw ar y clogwyni ar wyneb gorllewinol [[Mynydd Drws-y-coed]], uwchben pen uchaf y cwm lle mae [[Afon Tal-y-mignedd]] yn codi. Mae llwybr [[Crib Nantlle]] yn rhedeg ar hyd ei dop. Er bod y clogwyni'n serth iawn i'r gorllewin, i'r dwyrain mae'r llethrau'n llai serth, a rhed Cwm Marchnad ym mhlwyf Beddgelert i lawr i gyfeiriad [[Llyn y Gader]]. Er bod llawer yn cerdded y grib, mae'n ymddangos nad oes fawr neb yn dringo i fyny wyneb Clogwyn Marchnad ei hun.
+
'''Clogwyn Marchnad''' yw'r enw ar y clogwyni ar wyneb orllewinol [[Mynydd Drws-y-coed]], uwchben pen uchaf y cwm lle mae [[Afon Tal-y-mignedd]] yn codi. Mae llwybr [[Crib Nantlle]] yn rhedeg ar hyd ei dop. Er bod y clogwyni'n serth iawn i'r gorllewin, i'r dwyrain mae'r llethrau'n llai serth, a rhed Cwm Marchnad ym mhlwyf Beddgelert i lawr i gyfeiriad [[Llyn y Gader]]. Er bod llawer yn cerdded y grib, mae'n ymddangos nad oes fawr neb yn dringo i fyny wyneb Clogwyn Marchnad ei hun.
  
 
Mae'r enw'n ddiddorol. Prin bod marchnad erioed wedi ei chynnal yn y cyffiniau diarffordd hyn, a rhaid tybio ai rhywbeth fel March-naid ydyw'r enw gwreiddiol, yn cuddio rhyw hen chwedl anghofiedig.
 
Mae'r enw'n ddiddorol. Prin bod marchnad erioed wedi ei chynnal yn y cyffiniau diarffordd hyn, a rhaid tybio ai rhywbeth fel March-naid ydyw'r enw gwreiddiol, yn cuddio rhyw hen chwedl anghofiedig.

Mae pob cyfraniad i Cof y Cwmwd yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (Comin Creu) (gwelwch Prosiect:Hawlfraint am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

Diddymu Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)

Defnyddir y nodyn hwn yn y dudalen hon: