Capel Tai Duon (MC)

Oddi ar Cof y Cwmwd
Jump to navigation Jump to search
Adfail Capel Tai Duon, 2006; llun:Eric Jones, Comins Creu

Mae Capel Tai Duon, hen gapel y Methodistiaid Calfinaidd, wedi hen gau ond mae'n dal yn sefyll wrth fynwent Tai Duon ger Pant-glas. Caiff ei enw o fferm Tai Duon sydd rhyw ddau lled cae o'r capel, a dichon mai ar dir a oedd yn perthyn i fferm Tai Duon y codwyd y capel yn y lle cyntaf. Saif ar yr hen ffordd gefn rhwng Tafarn-faig a Nasareth. Perthynai'r capel i Henaduriaeth Llŷn ac Eifionydd a pheidiodd â chael ei defnyddio'n helaeth wedi i Gapel Libanus agor mewn man mwy cyfleus yn y pentref. Mae map Ordnans 1888 yn nodi nad oedd yn cael ei ddefnyddio hyd yn oed yr adeg hynny. Bu ymgyrch diweddar i gadw ac adfer yr adeilad er gwaethaf cais i'w dymchwel, fel modd o sicrhau cysgodfan i bobl sydd yn mynychu'r fynwent ar gyfer angladdau, gan fod y fynwent heb ei chau'n llwyr.

Mae mynwent y capel yn hen, a'r gofrestr gladdu sydd ar gael yn dyddio o 1885.[1]

Eginyn.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma


Cyfeiriadau

{{cyfeiriadau]]

  1. Gwefan Y Ffôr [1], cyrchwyd 16.3.2020