Newidiadau diweddar

Jump to navigation Jump to search

Dilynwch y newidiadau diweddaraf i'r wici ar y dudalen hon.

Dewisiadau'r newidiadau diweddar Dangos y 50 | 100 | 250 | 500 newid diweddaraf yn y 1 | 3 | 7 | 14 | 30 diwrnod diwethaf
Cuddio o ddefnyddwyr cofrestredig | Cuddio defnyddwyr anhysbys | Dangoser fy ngolygiadau | Dangoser botiau | Dangoser golygiadau bychain
Dangos newidiadau newydd, gan ddechrau ers 1 Gorffennaf 2022 00:14
   
Rhestr o fyrfoddau:
N
Dechreuwyd tudalen newydd wrth olygu (gweler hefyd restr y tudalennau newydd)
B
Mân olygiad
b
Golygwyd gan fot
(±123)
Newidiodd maint y dudalen o'r nifer hwn o feitiau

30 Mehefin 2022

     23:22  (Lòg creu cyfrifon defnyddwyr newydd) [DeboraLopes00‎; ChristineCani5‎]
     
23:22 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr DeboraLopes00 Sgwrs cyfraniadau
     
23:01 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr ChristineCani5 Sgwrs cyfraniadau
     12:45  Ellen Glynn, Bryn Gwydion gwahanhanes +216 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    12:38  Richard Evans‎‎ 3 newid hanes +1,636 [Heulfryn‎ (3×)]
     
12:38 (cyf | cynt) +235 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
12:33 (cyf | cynt) +1 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    
12:33 (cyf | cynt) +1,400 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Yr oedd '''Richard Evans''' (?-?1619) yn ficer Llanaelhaearn. Yr oedd yn fab i Evan ap Huw, a fu farw, yn ôl J.E.Griffith, ym 1559. Yr oedd taid Rich...'
     12:35  Melin y Bont-faen gwahanhanes +30 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau

29 Mehefin 2022

     19:44  Chwarel Coedmadog gwahanhanes -1 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     19:43  Sefydliad y Merched Y Groeslon gwahanhanes -1 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     14:32  Pen-y-groes‎‎ 2 newid hanes -10 [Heulfryn‎ (2×)]
     
14:32 (cyf | cynt) -4 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
14:30 (cyf | cynt) -6 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau

28 Mehefin 2022

     17:33  Tafarn Pen Nionyn gwahanhanes +187 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    17:29  Gwesty'r Red Lion‎‎ 3 newid hanes +5,014 [Heulfryn‎ (3×)]
     
17:29 (cyf | cynt) +5,014 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
16:01 (cyf | cynt) -2,200 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Wedi gwacáu'r dudalen yn llwyr Tagiau: Blanking
N    
12:18 (cyf | cynt) +2,200 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Tafarn ar Stryd Fawr Pen-y-groes oedd '''Gwesty'r Red Lion''', a "Red Lion" yw enw'r adeilad hyd heddiw. Fel yr oedd Pen-y-groes yn tyfu'n bentref...'
N    11:56  Gwesty'r Llew Coch gwahanhanes +34 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Yn ailgyfeirio at Gwesty'r Red Lion Tagiau: New redirect
     10:18  Categori:Argraffwyr gwahanhanes +18 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau

27 Mehefin 2022

     18:38 Lòg galluoedd defnyddiwr Newidiodd Heulfryn Sgwrs cyfraniadau y grwpiau Cyfaill Eben o (dim) i gweinyddwr ‎
     13:37  Rheilffordd Nantlle‎‎ 2 newid hanes +818 [Heulfryn‎ (2×)]
     
13:37 (cyf | cynt) +1 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
13:36 (cyf | cynt) +817 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     10:22  Toda Ogunbanwo (Sage Todz)‎‎ 2 newid hanes +55 [Heulfryn‎ (2×)]
     
10:22 (cyf | cynt) +13 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
10:16 (cyf | cynt) +42 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     10:15 Lòg symud tudalennau Symudodd Heulfryn Sgwrs cyfraniadau y dudalen Sage Todz i Toda Ogunbanwo (Sage Todz)
N    10:14  Sage Todz gwahanhanes +1,637 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Rapiwr a chyfansoddwr caneuon rap o Gymro yw '''Sage Todz''', a gafodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Pen-y-groes. Cafodd lawer o sy...'
N    09:56  Sefydliad y Merched Y Groeslon‎‎ 3 newid hanes +1,256 [Heulfryn‎ (3×)]
     
09:56 (cyf | cynt) 0 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
09:56 (cyf | cynt) 0 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    
09:54 (cyf | cynt) +1,256 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Dechreuwyd '''Sefydliad y Merched''' yn Y Groeslon ym 1931, gan gyfarfod yn Neuadd y Groeslon. Mrs Henry K. Jones oedd y Llywydd, a gwraig y ficer...'
     09:34  Eglwys Sant Twrog, Llandwrog‎‎ 2 newid hanes +1,134 [Heulfryn‎ (2×)]
     
09:34 (cyf | cynt) 0 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
09:34 (cyf | cynt) +1,134 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau

26 Mehefin 2022

N    18:29  Eisteddfod Aelhaearn‎‎ 3 newid hanes +554 [Cyfaill Eben‎; Heulfryn‎ (2×)]
     
18:29 (cyf | cynt) +2 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
18:28 (cyf | cynt) +74 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    
14:22 (cyf | cynt) +478 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae '''Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn''' yn cael ei chynnal ers nifer o ddegawdau bellach. Fe'i cynhelir fel rheol ddiwedd mis Tachwedd. Am flynyddoedd fe...'
     18:25  Anne Elizabeth Williams‎‎ 3 newid hanes +1,782 [Cyfaill Eben‎; Heulfryn‎ (2×)]
     
18:25 (cyf | cynt) +21 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
18:23 (cyf | cynt) +136 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
14:06 (cyf | cynt) +1,623 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau
N    18:24  Categori:Archifyddion gwahanhanes +36 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Categori:Pobl Categori:Hanes'
     09:30  (Lòg rhwystrau) [Heulfryn‎ (2×)]
     
09:30 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked RickDivine5 Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     
09:30 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked BrendaWinters Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     05:31  (Lòg creu cyfrifon defnyddwyr newydd) [RickDivine5‎; BrendaWinters‎]
     
05:31 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr RickDivine5 Sgwrs cyfraniadau
     
02:42 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr BrendaWinters Sgwrs cyfraniadau

25 Mehefin 2022

N    18:47  Anne Elizabeth Williams gwahanhanes +1,372 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae '''Dr Anne Elizabeth Williams''' yn awdur sydd wedi arbenigo ym maes Meddyginiaethau Gwerin Cymreig. Fe'i magwyd yn Llangybi Stesion, lle roedd ei rh...'
     10:32  (Lòg rhwystrau) [Heulfryn‎ (2×)]
     
10:32 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked PamelaElam9 Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     
10:32 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked ShantaeMcLarty Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎

24 Mehefin 2022

     22:22  (Lòg creu cyfrifon defnyddwyr newydd) [ShantaeMcLarty‎; PamelaElam9‎]
     
22:22 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr PamelaElam9 Sgwrs cyfraniadau
     
22:20 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr ShantaeMcLarty Sgwrs cyfraniadau
     16:58  Marian Elias Roberts‎‎ 2 newid hanes +103 [Heulfryn‎ (2×)]
     
16:58 (cyf | cynt) 0 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
16:57 (cyf | cynt) +103 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau

23 Mehefin 2022

N    18:50  Parti Min-y-Môr‎‎ 2 newid hanes +855 [Heulfryn‎; Cyfaill Eben‎]
     
18:50 (cyf | cynt) +76 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    
17:07 (cyf | cynt) +778 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Parti canu ac adloniant a ffurfiwyd gan William Jones (Wil Parsal) oedd '''Parti Min-y-môr''' Deuai'r aelodau o bentref Trefor a'r ardal gyfagos gan mwy...'
N    17:35  Marian Elias Roberts‎‎ 2 newid hanes +2,246 [Cyfaill Eben‎ (2×)]
     
17:35 (cyf | cynt) +1,436 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau
N    
17:19 (cyf | cynt) +810 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda ''''Marian Elias Roberts''' yw Ysgrifennydd gweithgar Canolfan Hanes Uwchgwyrfai ers ei sefydlu yn 2006 ac yn ogystal mae'n awdur ac yn un o bennaf hyrwydd...'
N    10:16  Pont Plas-y-bryn gwahanhanes +494 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae '''Pont Plas-y-bryn''' yn bont breifat ar y ffordd sydd yn arwain at Blas-y-bryn yr ochr draw i'r afon o Lodj Plas-y-bryn (sydd ar y lôn gefn heibio...'

22 Mehefin 2022

N    16:41  Pont Felinwnda gwahanhanes +400 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Pont fach isel dros Afon Rhyd yw '''Pont Felinwnda'''ar y ffordd gefn sydd yn rhedeg o gyfeiriad Rhedynog Felen i lawr at Ysgol Felinwnda. Nid...'
     10:02  (Lòg rhwystrau) [Heulfryn‎ (2×)]
     
10:02 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked AnnaY6155533 Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     
10:02 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked BradlyLauterbach Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     03:54  (Lòg creu cyfrifon defnyddwyr newydd) [BradlyLauterbach‎; AnnaY6155533‎]
     
03:54 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr BradlyLauterbach Sgwrs cyfraniadau
     
03:11 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr AnnaY6155533 Sgwrs cyfraniadau

21 Mehefin 2022

     23:08 Lòg rhwystrau Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked TrinidadFairclot Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     20:53 Lòg creu cyfrifon defnyddwyr newydd Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr TrinidadFairclot Sgwrs cyfraniadau
     20:32  Melin Pant-glas gwahanhanes +224 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     20:14  Tŷ Mawr, Clynnog‎‎ 3 newid hanes +518 [Heulfryn‎ (3×)]
     
20:14 (cyf | cynt) 0 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
20:13 (cyf | cynt) +105 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
20:10 (cyf | cynt) +413 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    19:40  Pont Mur-y-goeden gwahanhanes +486 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Saif '''Pont Mur-y-goeden''' ar ffin cwmwd Uwchgwyrfai yn y man lle mae'r ffordd i Ben Llŷn yn croesi o blwyf Llanaelhaearn i hen blwyf Carnguwch...'
     13:41  Yr Eifl gwahanhanes -4 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    11:24  Lôn Cefn Glyn‎‎ 2 newid hanes +791 [Heulfryn‎ (2×)]
     
11:24 (cyf | cynt) +11 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    
11:21 (cyf | cynt) +780 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Adeiladwyd '''Lôn Cefn Glyn''' yn yr 1830au wrth i Spencer Bulkeley Wynn, 3ydd Arglwydd Newborough ail-lunio'r tir o gwmpas Plas Glynllifon, gan...'
     11:12  Hafan‎‎ 4 o newidiadau hanes +20 [Heulfryn‎ (4×)]
     
11:12 (cyf | cynt) -16 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
10:31 (cyf | cynt) +12 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
10:25 (cyf | cynt) -113 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
10:18 (cyf | cynt) +137 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     10:33  Cofeb Ryfel Llanaelhaearn gwahanhanes +77 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     10:32 Lòg uwchlwytho Mae Heulfryn Sgwrs cyfraniadau wedi uwchlwytho Delwedd:Cofeb Llanaelhaearn.jpg
     10:13  Guto Roberts‎‎ 2 newid hanes +242 [Heulfryn‎ (2×)]
     
10:13 (cyf | cynt) +2 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
     
10:12 (cyf | cynt) +240 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau

20 Mehefin 2022

N    17:50  Guto Roberts‎‎ 4 o newidiadau hanes +6,255 [Cyfaill Eben‎ (4×)]
     
17:50 (cyf | cynt) +975 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau
     
17:42 (cyf | cynt) +1,202 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau
     
17:33 (cyf | cynt) +1,334 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau
N    
17:23 (cyf | cynt) +2,744 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd '''Guto Roberts''' (1925-1999) yn actor, bardd, awdur, dyn cyhoeddus, darlithydd, ffotograffydd ac arlunydd ac, yn anad dim, yn ymgyrchydd di-flino...'
N    10:15  Clwb Mountain Rangers‎‎ 2 newid hanes +1,478 [Heulfryn‎ (2×)]
     
10:15 (cyf | cynt) -1 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    
10:14 (cyf | cynt) +1,479 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Sefydlwyd '''Clwb Pêl-droed Mountain Rangers''' ym 1920 yn Rhosgadfan. Dyma oedd prif glwb pêl-droed yr ardal, er bod yna dimau eraill megis Fron Ce...'
N    09:40  Tyddyn Tudur‎‎ 2 newid hanes +1,663 [Heulfryn‎ (2×)]
     
09:40 (cyf | cynt) 0 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau
N    
09:39 (cyf | cynt) +1,663 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Roedd '''Tyddyn Tudur''' yn fferm ar Ystad Glynllifon, ryw chwarter milltir i'r de o'r Plas. Ar adegau, defnyddid y tŷ fel tŷ gweddw...'
     09:13 Lòg rhwystrau Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked NQBLeila732631 Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     01:23 Lòg creu cyfrifon defnyddwyr newydd Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr NQBLeila732631 Sgwrs cyfraniadau

19 Mehefin 2022

N    09:37  Pont Gwredog gwahanhanes +404 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae '''Pont Gwredog''' yn bont gymharol newydd a godwyd rywbryd ar ôl 1949 dros Afon Gwyrfai i hwyluso teithio o ffermydd Gwredog yn Uwchgwyrfai...'
     09:08 Lòg rhwystrau Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked Karl256651065601 Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     02:17 Lòg creu cyfrifon defnyddwyr newydd Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr Karl256651065601 Sgwrs cyfraniadau

18 Mehefin 2022

     23:12  (Lòg rhwystrau) [Heulfryn‎ (2×)]
     
23:12 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked HZASara350473728 Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     
09:51 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked WindyMiles753 Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     21:37  (Lòg creu cyfrifon defnyddwyr newydd) [WindyMiles753‎; HZASara350473728‎]
     
21:37 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr HZASara350473728 Sgwrs cyfraniadau
     
03:48 Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr WindyMiles753 Sgwrs cyfraniadau
N    10:00  Categori:Cofebau milwrol gwahanhanes +44 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Categori:Milwrol Categori:Cymdeithas'
     09:58  Cofeb Ryfel Llanaelhaearn gwahanhanes +125 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau

17 Mehefin 2022

     23:11 Lòg rhwystrau Heulfryn Sgwrs cyfraniadau blocked HaydenSeiler3 Sgwrs cyfraniadau with an expiration time of amhenodol (analluogwyd creu cyfrif, ni all olygu ei dudalen/ei thudalen sgwrs ei hunan) ‎
     22:06 Lòg creu cyfrifon defnyddwyr newydd Dechreuwyd y cyfrif defnyddiwr HaydenSeiler3 Sgwrs cyfraniadau
N    17:30  Cofeb Ryfel Llanaelhaearn‎‎ 2 newid hanes +2,056 [Cyfaill Eben‎ (2×)]
     
17:30 (cyf | cynt) +489 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau
N    
17:21 (cyf | cynt) +1,516 Cyfaill Eben Sgwrs cyfraniadau Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Mae '''Cofeb Ryfel Llanaelhaearn''' yn adeiledd trawiadol a chwaethus ar fin y ffordd fawr wrth deithio trwy Lanaelhaearn i gyfeiriad Pwllheli (ochr chwit...'
     12:40  Pont-y-felin gwahanhanes +103 Heulfryn Sgwrs cyfraniadau Removed redirect to Pont-y-felin (Gurn Goch) Tagiau: Removed redirect
     12:33 Lòg symud tudalennau Symudodd Heulfryn Sgwrs cyfraniadau y dudalen Pont-y-felin i Pont-y-felin (Gurn Goch)