Gwall caniatâd

Jump to navigation Jump to search

Nid yw'r gallu ganddoch i weithredu yn yr achos yma, am y rheswm canlynol:

Ni chaniateir i chi wneud y weithred y gwnaethoch gais amdani.